Twee zonneparken niet mogelijk in Smakt

De komst van twee grote zonneparken in Smakt is van de baan als de gemeenteraad op 29 oktober KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) vaststelt. In het nieuwe beleidskader staat dat zonneparken een onderlinge afstand van minimaal 1.000 meter moeten bewaren.

De projectontwikkelaars Kronos Solar (25 hectare) en Tomorrow Energy (19 hectare) hebben plannen voor zonneparken vlak naast elkaar, aan weerskanten van de A73. Daarmee voldoen ze niet aan de eis van de minimale afstand van 1.000 meter. Dat erkent wethouder Martijn van der Putten (D66). “De afstand is veel korter. Dat betekent inderdaad dat twee zonneparken niet kan in Smakt. Eén moet er afvallen.” Maar de wethouder houdt nog een slag om de arm. “Want de raad heeft het laatste woord. Die kan de spelregels nog veranderen.”

Aanbesteding uitschrijven

De gemeente gaat een tender (aanbesteding) uitschrijven voor één grootschalig zonnepark in de komende twee jaar. Hoe zit het nu met de projecten die al een aanvraag voor een omgevings­vergunning hebben ingediend? Wethouder Van der Putten meldt dat er drie concrete initiatieven zijn. Kronos Solar in Smakt en twee plannen in Oirlo: NaGa Solar (4,4 hectare) aan de Blakterweg en Quicken Pluimvee (1,4 hectare) aan Bremmenkamp.

Nieuw beleidskader

“Deze drie plannen worden getoetst aan het nieuwe beleidskader. Als de raad KODE aanneemt, dan trekken we direct het oude beleid in”, zegt Van der Putten. Volgens hem hoeft Kronos Solar niet mee te dingen in de tender. Dat geldt wel voor Tomorrow Energy dat eind september de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. “Tomorrow Energy is nu nog geen partij voor ons. Het is een nieuw plan dat kan meedoen in de tender’, zegt Van der Putten die zich afvraagt waarom Tomorrow Energy niet heeft gewacht op het nieuwe beleidskader. “Ze zijn uit zichzelf aan de slag gegaan en zoeken de publiciteit.” De inrichting van het zonnepark van Tomorrow Energy voldoet met een hoogte van 2,40 meter niet aan KODE dat een maximale hoogte toestaat van 1,70 meter.

Juridisch conflict

Gemeente Venray heeft met Kronos Solar een juridisch conflict. Op 15 juli diende de rechtszaak. “De uitspraak is dat wij vier maanden de tijd krijgen om een besluit te nemen. Vanaf 15 november begint de boete te lopen van 100 euro per dag. Tot een maximum van 15.000 euro”, licht Van der Putten toe. Op 8 mei 2019 werd de gemeente in gebreke gesteld door de Duitse projectontwikkelaar. Kronos Solar wil met de ingebrekestelling bereiken dat gemeente Venray zijn verplichtingen nakomt. In mei 2018 diende Kronos Solar de vergunningsaanvraag in. De gemeente is verplicht binnen 26 weken, met een eenmalige verlenging van zes weken, een besluit te nemen. Het zonnepark is dit jaar al twee keer van de politieke agenda gehaald. “De gemeenteraad wil eerst het beleid vaststellen en pas daarna een besluit nemen”, zegt Martijn van der Putten. Hij verwacht dat het plan van Kronos Solar op de raadsagenda komt van dinsdag 17 december. Dat wil zeggen dat de boete dan al oploopt tot 3.200 euro.

Tekst: Henk Willemssen