Seniorenwoningen in Ysselsteyn

In Ysselsteyn is er een gebrek aan seniorenwoningen. Dit was voor Martijn Claessens uit Ysselsteyn aanleiding om een plan te realiseren voor huisvesting. Hij kocht een half jaar geleden de oude boerderij op Timmermannsweg 13 met het idee om het pand op te delen in zeven woningen en een nieuwbouw stuk met acht woningen er aan toe te voegen.

Begin dit jaar woonde wethouder Martijn van der Putten een woonavond bij in zaal Roelanzia in Ysselsteyn. De woonavond ontstond door een enquête waarin naar boven kwam dat de behoefte aan woningen onder ouderen en starters in Ysselsteyn groot is. Tijdens die bewuste avond gaf de wethouder aan dat het gebrek aan bouwlocaties een bedreiging is voor Ysselsteyn. Deze woonavond, georganiseerd door de werkgroep Wonen, zorgde voor beweging bij initiatiefnemers Martijn en Kris Claessens.

Volgens Martijn Claessens zijn veel Ysselsteynse ouderen noodgedwongen in Horst, Sevenum, Deurne of elders gaan wonen, omdat in Ysselsteyn geen of onvoldoende geschikte woonruimte aanwezig was. “Deze ouderen geven aan heel graag terug te willen keren in hun eigen vertrouwde omgeving. De behoefte aan seniorenwoningen is zo groot, dat het niet gezond is.”

De bedoeling is om de bestaande boerderij op te delen in zeven woningen met een grootte van 60 tot 90 vierkante meter en een stuk nieuwbouw toe te voegen. Daar komen acht seniorenwoningen waar alle voorzieningen op de begane grond aanwezig zijn. Het totale perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 3.200 vierkante meter. “Het is nog een vraagteken hoe het plan in detail eruit komt te zien. Er lopen nog verschillende gesprekken en daar kan ik nog niets over kwijt. Tot nu toe zijn wethouder Martijn van der Putten en de werkgroep Wonen positief. Alle pijlers vanuit de omgeving staan op groen, de eerste aanmeldingen zijn zelfs al binnen”, aldus Claessens.

Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan in november ter inzage te liggen. De komende weken zal verdere informatie verstrekt worden op www.odahofje.nl