Concrete doelstellingen jongerencentra gepresenteerd

Samen met een externe procesbegeleider formuleerden de jongerencentra in gemeente Venray hun kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Op basis daarvan is een toekomstplan opgesteld waarover de raad eind oktober over beslist. Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 1 oktober gaven vijf van de zes jongerencentra zelf een korte toelichting over hun behoeftes.

Procesbegeleidster Silvi Joosten lichtte tijdens het Sprekerplein toe dat het toekomstplan bestaat uit vier bouwstenen: de basis zoals de financiƫn en het bestuur op orde krijgen, meer binding krijgen door vaste bezoekers te trekken en het aantal vrijwilligers te vermeerderen, meer beleving krijgen door vaste activiteiten te organiseren en die communiceren naar de buitenwereld en beter netwerken zodat partners bij de jongerencentra betrokken raken. "Ondanks dat elk jongerencentrum andere problemen ondervindt en elkaar daarmee wil helpen, wil elk centrum zijn eigen identiteit behouden. De motivatie en betrokkenheid daarvoor is er."

Voor OJC DIM in Blitterswijk en The B in Venray geldt dat deze jongerencentrums de basis nog niet op orde hebben. Stijn Jochijms van OJC DIM merkt op dat het in Blitterswijck lastig is om met drie personen activiteiten te organiseren. The B in Venray loopt ook tegen het probleem aan dat ze te weinig bestuursleden hebben. Het huidige bestuur ziet een opfrissing van de aankleding in het jongerencentrum ook als een belangrijk punt voor de toekomst. Daarnaast willen ze meer samenwerken met andere partijen zoals het onderwijs.

De overige jongerencentra Jera in Ysselsteyn, JUM in Merselo en OJC Watjang?!? in Oirlo hebben de financiƫn en het bestuur op orde. De voorzitter van Jera Ysselsteyn geeft aan dat zij door vijftig jaar ervaring geen kwartiermaker nodig hebben. "De behoefte ligt bij het aantrekkelijk houden van Jera. Een werkbudget kan ons daarmee helpen. We kunnen dit geld gebruiken voor de invulling van het gebouw door nieuw apparatuur en meubilair aan te schaffen."
Ook OJC Watjang?!? in Oirlo geeft ook aan behoefte te hebben aan een werkbudget om in de toekomst grotere activiteiten te kunnen organiseren die jongeren uit zowel Oirlo als Castenray trekt.

JUM MErselo ondervindt problemen bij het vinden van vrijwilligers. Daartegenover staat dat ze wel meer thema avonden willen organiseren om bezoekersaantallen op zaterdagavond te vermeerderen. Midgard in Wanssum was niet aanwezig om een toelichting te geven.

Het College van B&W stemde 16 september in met de begrote 106.100 euro voor het toekomstplan van de jongerencentra. Het definitieve woord is nu aan de gemeenteraad die hier dinsdag 29 oktober over beslist. Het toekomstplan gaat over een periode van vier jaar, na twee jaar vindt een evaluatie plaats.