Groene impuls voor Gouden Leeuwplein

Het Gouden Leeuwplein wordt fors groener. Dat blijkt uit de plannen die het College van B&W ermee heeft. De gemeente heeft samen met bewoners en belanghebbenden een plan gemaakt dat ervoor moet zorgen dat het plein flink vergroend wordt. De gemeenteraad beslist in december over het ontwerp.

Het vergroenen van het plein dient meerdere doelen. Het Gouden Leeuwplein is een hitte-eiland. In versteende gebieden kan de temperatuur in warme periodes nog extra oplopen. Zeker gevoelige groepen als ouderen kunnen daar veel last van hebben. Daarnaast heeft het college de ambitie om de biodiversiteit te versterken vertelt Loonen: "Meer bloemen en planten zorgen voor meer insecten en vogels in onze gemeente."

TUSSENKOPJE: Centrum wordt een stukje mooier

Het plan is gebaseerd op de input van twee avonden voor bewoners en belanghebbenden die de gemeente heeft georganiseerd. Ook de opmerkingen die tijdens het Sprekersplein werden gemaakt over verlichting en straatmeubilair hebben een plek gekregen in de plannen. Tenslotte houdt het college in de plannen rekening met evenementen die op het plein plaatsvinden, zoals de kermis. Loonen: "Ik ben trots dat we met dit schetsontwerp hebben voldaan aan veel wensen en dat we ons centrum weer een stukje mooier en groener kunnen maken."

Beeld: Gemeente Venray