Bibliotheek: positieve begroting voor 2020

De bibliotheek van Venray lijkt komend jaar uit de rode cijfers te blijven. De begroting van 2020 sluit met een overschot van 89.200 euro. De totale begroting van BiblioNU laat een tekort zien van 59.500 euro. Dit komt doordat de bibliotheek van Horst aan de Maas kampt met een exploitatietekort van 148.700 euro.

De verschillen tussen Venray en Horst worden vooral veroorzaakt door het verschil in subsidies, gemeente Venray geeft een ton meer. De vestiging in Horst kent ook hogere personeelskosten.

Het College van B&W van Venray heeft de bibliotheek voor 2020 een subsidie toegekend van 631.414 euro. Er is nog definitief besluit genomen over de eenmalige bijdrage van 132.500 euro.

Dit extra bedrag is bedoeld om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Gemeente Venray wacht nog steeds op een beslissing van het college van Horst aan de Maas om ook 132.500 euro bij te dragen aan de transitiekosten. De bibliotheek kan dit bedrag zelf niet opbrengen.

De financiële resultaten van dit jaar zijn nog niet bekend. In 2018 leed de Venrayse bibliotheek een verlies van 95.500 euro. Dat kwam onder meer door extra uitgaven voor advieskosten. Ondanks de positieve begroting van 2020 ziet het college toch enkele risico’s. Zo heeft de bibliotheek nog geen personeelsplan opgesteld. “Op dit moment is onvoldoende duidelijk of het personeel voldoende ontwikkelbaar is”, meldt het college dat ook wijst op de zwakke financiële positie door de verliezen in de afgelopen jaren. “Het eigen vermogen is dermate laag dat grote tegenvallers niet kunnen worden opgevangen.” Ieder kwartaal is daarom overleg met BiblioNu over de financiële voortgang en de organisatieontwikkeling.

Tekst: Henk Willemssen