Dorpsraden te laat betrokken bij energieopwekking

Het dorpsradenoverleg had eerder betrokken willen zijn bij het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) dat op dinsdag 29 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld. In het dorpsradenoverleg van maandag 4 november kwamen wethouder Martijn van der Putten en duurzaamheidcoördinator Geert Claessens naar gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide om de dorpsraden bij te praten.

“Dit had veel eerder gemoeten. Alles is nu toch al beslist”, zei dorpsraadlid Reinhold Oehmen van Smakt-Holthees. Doordat de bijeenkomst voor dorps- en wijkraden over energieopwekking op 12 juni in het gemeentehuis niet naar wens verliep, besloot de gemeente alle dorpen afzonderlijk te bezoeken. Dat is inmiddels bijna gebeurd, alleen Wanssum door een misverstand nog niet. De opgehaalde informatie zou worden verwerkt in beleidskader KODE.

De dorpsraden hadden eerder een terugkoppeling van de gemeente verwacht. Het leidde in het vorige dorpsradenoverleg van maandag 7 oktober tot veel ongenoegen. De vrees was dat het beleid door de gemeenteraad al is vastgesteld, zonder een goede afstemming met de dorpsraden en bewoners. “De gemeente heeft het over participatie. Dit betekent informatie ophalen en er ook iets mee doen”, zei Reinhold Oehmen. De dorpsraden hebben het idee dat er te weinig met hun inbreng is gedaan. “We hebben wel rekening gehouden met jullie input. Zo goed en zo kwaad als het kon”, reageerde wethouder Martijn van der Putten.

De dorpsraden tonen zich huiverig voor grootschalige zonneparken. Na de twee initiatieven in Smakt, van 19 en 25 hectare, presenteerde Solarcentury vorige week het plan voor een zonnepark van 26 hectare in Laagriebroek in Leunen. “Dit gaat niet over groene energie maar om zo veel mogelijk subsidie binnen te halen”, zei Henny Jenner van kerngroep Blitterswijck. Dorpsraadvoorzitter Ruud Wilms van Veulen wees op de grote impact van windmolens en zonneparken. “De woonomgeving is voor iedereen heel belangrijk. Als die wordt verstoord door invloed van buiten, dan kunnen mensen zich niet meer prettig voelen op hun eigen woonplek.”

De gemeente kreeg ook het verwijt zich te veel te richten op grootschalige energieopwekking. “Bij zonnepanelen op daken valt veel meer winst te halen. Daar is de gemeente veel te mat in”, vond dorpsraadvoorzitter Theo Kooter van Vredepeel. Martijn van der Putten gaf toe dat er ook meer aandacht moet komen voor energiebesparing. “Het is nog te onbekend, zoals informatie over isolatie of dat mensen een duurzaamheidadvies kunnen krijgen.”

Nu beleidskader KODE is vastgesteld, is het duidelijk dat in de komend twee jaar ruimte is voor één grootschalig zonnepark in Venray. Begin volgend jaar schrijft de gemeente de tender uit. “Dan houden we grip en kunnen we het beste initiatief uitkiezen”, zei Van der Putten die aanhaalde dat het beoogde zonnepark in Leunen kan meedoen in de tender. Dat geldt ook voor de zonneweide van Tomorrow Energy in Smakt. Het zonnepark van Kronos Solar in Smakt, het allereerste plan, valt buiten de tender en wordt waarschijnlijk in december beoordeeld door de gemeenteraad. Door de juridische strijd met de gemeente en de slechte communicatie met Smakt, lijken de politieke kansen voor Kronos Solar afgenomen. Bovendien kan het zonnepark, tussen A73 en spoorlijn, niet meer in volle omvang worden gerealiseerd omdat het noordelijke deel te dicht bij de dorpskern van Smakt ligt. De gemeenteraad besloot vorige week de afstand tot de bebouwde kom op te rekken van 150 naar 500 meter. Hiervan kan worden afgeweken als het dorp instemt met een kortere afstand dan 500 meter.

Tekst: Henk Willemssen