VVD stemt tegen de begroting

De VVD heeft dinsdag 5 november in de raadsvergadering als enige partij tegen de begroting van 2020 gestemd. De liberalen vertrouwen de cijfers wel, maar ze zijn ontevreden over de inhoud en opzet van de begroting. “De raad kan zo haar controlerende taak niet uitvoeren. We zijn aan het blindvaren”, zei fractieleider Harrie van Oosterhout.

De ingediende motie om in 2020 verbeterde financiële verslagen te krijgen, werd door de VVD niet in stemming gebracht. Andere partijen adviseerden het onderwerp eerst te bespreken in de auditcommissie. Dit is een adviescommissie van raadsleden die onder meer gaat over de financiële rapportages. VVD-raadslid Bas Künen heeft zitting in de auditcommissie. “We gaan het oppakken zodat we volgend jaar een beter leesbare begroting met meer inzicht krijgen”, zei Künen. Wethouder Martijn van der Putten van financiën zal ook aanschuiven bij de auditcommissie. “Alle suggesties zijn hier welkom”, zei hij. Harrie van Oosterhout wil uit de begroting kunnen opmaken hoe Venray er daadwerkelijk voor staat. “Dat is nu onmogelijk vast te stellen. Ik weet niet waar we staan en waar we naartoe gaan.”

Het was voor burgemeester Hans Gilissen dinsdag zijn allerlaatste raadsvergadering in Venray. Hij neemt op vrijdag 13 december officieel afscheid, waardoor hij de raadsvergadering van dinsdag 17 december mist. CDA-fractieleider Toon Loonen herinnerde vlak voor de sluiting om 23.30 uur nog even aan het naderende afscheid van Gilissen. “Gezien het late tijdstip houd ik het nu maar kort”, aldus Toon Loonen.

De begrotingsbehandeling was een lange zit van zesenhalfuur die om 17.00 uur begon. De BinckBank Tour kan alleen rekenen op een subsidie van 49.000 euro in 2020. De raad besloot unaniem het bedrag voor 2021 voorlopig te schrappen. Of de meerdaagse World Tourwielerwedstrijd van Nederland en België in 2021 opnieuw Venray aandoet, is afhankelijk van de evaluatie. De partijen willen eerst weten wat de BinckBank Tour Venray daadwerkelijk oplevert. Wethouder Anne Thielen (CDA) zegde toe dat de evaluatie in de commissievergadering van januari 2020 op de agenda komt.

De motie van PvdA om het nieuwe subsidiebeleid uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 af te hebben, kon rekenen op steun van alle andere partijen. PvdA vindt dat verenigingen en organisaties al te lang in onzekerheid verkeren over de nieuwe subsidieregels. De komst van een onafhankelijk steunpunt of loket voor arbeidsmigranten, een motie van CDA en ProVenray, werd ook unaniem aangenomen. Bij dit loket kunnen arbeidsmigranten terecht voor vragen over werk en hun leef- en woonomstandigheden.

Venray Lokaal wil dat een flink deel van de provinciale bomen naar Venray komt. Provincie Limburg gaat in de komende acht jaar ruim een miljoen bomen extra planten. De lokale partij diende een motie in omdat Venray genoeg ruimte heeft voor de bomen en daardoor ook beter de klimaatdoelen kan halen. De nieuwe wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) zei dat hij op 27 november een afspraak heeft met de provincie. “Dan wordt er meer duidelijk over het plan van aanpak en wat het gaat kosten. Op dit moment is het nog gissen”, zei Vervoort. De motie werd niet meer in stemming gebracht. De andere motie van Venray Lokaal, voor tien tot vijftien nieuwe watertappunten, werd verworpen. Alleen ProVenray steunde het plan. Venray telt momenteel drie watertappunten en Venray Lokaal wil er meer, vooral langs fietsroutes. Wethouder Jan Loonen (CDA) rekende voor dat één watertappunt 11.000 euro kost. “Dat praat je bij vijftien stuks niet over kleingeld. En er is ook geen dekking voor. Bovendien: voegt het wat toe? Als ik ga fietsen neem ik zelf een waterfles mee.”

PvdA wil dat penningmeesters van gemeenschapshuizen ondersteuning krijgen van de gemeente. Daarnaast moet een onderzoek komen naar meer samenwerking tussen besturen van gemeenschapsaccommodaties, vindt PvdA dat hierover een motie indiende. Die kreeg geen meerderheid. Wethouder Anne Thielen raadde de motie ook af. Ze vindt dat het initiatief voor ondersteuning of samenwerking vanuit de besturen zelf moet komen.

Tekst: Henk Willemssen