Werkgroep Smakt niet blij met aangepast KODE

Werkgroep zonnepark Smakt is niet blij met de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht in het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie). “De aanpassingen betekenen een verslechtering voor Smakt en voor de bescherming van de natuur”, zegt werkgroeplid Jan Koopmans.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober haalden vier van de vijf ingediende amendementen (wijzigingsvoorstellen) een raadsmeerderheid. Vooral het toestaan van zonneparken op landbouwgronden langs beekdalen is tegen de zin van de werkgroep. Deze aanpassing biedt perspectief voor Tomorrow Energy dat een zonnepark wil aanleggen tussen het Loobeekdal en de A73 in Smakt.

“Het enige positieve punt uit de raadsvergadering is dat de afstand tussen een zonnepark en de dorpsrand is verruimd van 150 naar 500 meter. Dit betekent dat een deel van het zonnepark van Kronos moet worden geschrapt”, weet Koopmans. Kronos Solar heeft het plan voor een zonnepark aan de oostkant van de A73. Het noordelijke stuk van deze beoogde locatie ligt binnen 500 meter van de bebouwde kom van Smakt.

De werkgroep had zijn hoop gevestigd op het amendement van ProVenray en Samenwerking Venray om tot 2022 geen enkel grootschalig zonnepark toe te staan. Het voorstel werd met 14 tegen 11 verworpen. “ProVenray en Samenwerking hebben hun best gedaan en flink gelobbyd bij de andere partijen”, zegt Jan Koopmans. Alleen Venray Lokaal stemde mee met de twee lokale partijen. “Ik snap het CDA niet. Die partij is altijd tegen het inzetten van landbouwgrond voor zonneparken geweest en nu maken ze ineens een switch.”

Nu het beleidskader is vastgesteld door de gemeenteraad, is de komst van twee grote zonneparken in Smakt van de baan. Want zonneparken moeten een onderlinge afstand bewaren van minstens 1.000 meter. De initiatieven van Kronos Solar (25 hectare) en Tomorrow Energy (19 hectare) liggen in Smakt vlak naast elkaar, gescheiden door de A73. In de raadsvergadering van 17 december neemt de gemeenteraad wellicht een besluit over het zonnepark van Kronos Solar. Het Duitse bedrijf diende al in mei 2018 de vergunningaanvraag in en heeft de gemeente in gebreke gesteld omdat de wettelijke termijnen ruimschoots zijn overschreden.

Werkgroep zonnepark Smakt heeft de gemeente verzocht uiterlijk half november de op 17 oktober ingediende vragen te beantwoorden. Begin december staat een gesprek gepland met wethouder Martijn van der Putten. De werkgroep hoopt door de beantwoording de feiten boven tafel te krijgen, onder meer over dakoppervlakten en hectares landbouwgronden. “Voor duidelijkheid en draagvlak zijn betrouwbare en controleerbare data nodig”, meldt de werkgroep die op 24 oktober bericht kreeg van de gemeente dat de beantwoording voorlopig is uitgesteld. Leo Philipsen (CDA) vroeg in de raadsvergadering van 29 oktober om dezelfde gegevens over dakoppervlakten en hectares als de werkgroep. De CDA’er wilde voor de zomer van 2020 een overzicht zien. Dat zegde wethouder Martijn van der Putten toe.

Tekst: Henk Willemssen