Vergunning Aldi Den Herk verlengd

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tijdens het begrotingsdebat op dinsdag 5 november in de vergunning van de Aldi op locatie Den Herk in Venray te verlengen. Daarmee krijgt de vergunning een verlenging die maximaal geldt totdat het nieuwe winkelcentrum in het Brukske is geopend voor het kooppubliek.

Het College van B&W wilde op 1 januari 2020 definitief de tijdelijke vergunning van de Aldi intrekken. Met de motie, ingediend door Venray Lokaal, bepaalde de raad dat de vergunning geldt totdat het winkelcentrum in het Brukske is geopend voor het publiek. Alleen CDA stemde tegen de motie.

Wethouder Jan Loonen (CDA) raadde de motie af, omdat de juridische hardheid dun is. “Het is een tijdelijke ontheffing van drie jaar die al twee keer is verlengd. Mocht een ondernemer tegen een nieuwe verlenging in beroep gaan, dan is het afwachten wat dit gaat geven. Dat risico is er. Voor de Aldi klant lost een verlenging niks op. Over een half jaar hebben we voor de Aldi geen nieuwe locatie.”

Supermarkt op locatie Toverbal

Tijdens het begrotingsdebat werd ook door D66, Samenwerking Venray en PvdA een motie ingediend over de Toverbal. Zij vroegen middels de motie de noodzakelijke stappen te zetten om de vestiging van een supermarkt op de locatie Toverbal mogelijk te maken. Uiteindelijk trokken de partijen de motie weer in. Daan Janssen van D66: “Wij vinden dat er in de buurt van de Brabander een supermarkt nodig is. Door de huizenbouw is dit niet meer mogelijk. Dichtbij de Brabander ligt de Toverbal. Het college heeft nog steeds niet gezegd of de Toverbal een geschikte locatie gaat zijn voor een supermarkt. Wij vinden dat daar op moet worden gehandeld. Maar dit wordt los gekoppeld van de discussie van de Aldi.”

‘Slecht beleid’

Harrie van Oosterhout van de VVD snapte dat er een wens is om een supermarkt te hebben in de Brabander. “Daar was ooit een plek voor gereserveerd, maar door slecht beleid is die verdwenen. Wij vinden de Toverbal geen plek voor een buurtsuper. Het hele dossier supermarktbeleid gonst hier al jaren rond, het is erg chaotisch, want het dwaalt alle kanten uit. Ik denk dat als je een buurtsuper wilt in de Brabander, dat je dan in de wijk opzoek moet gaan. Maar wij vinden de Brier een prima locatie voor een Aldi. Uit het locatieonderzoek van de Aldi kwam de Brier ook als beste locatie naar voren.” 

Kort door de bocht

Voor ProVenray gaat de discussie over de Toverbal te snel. “Er ligt op dit moment voor deze locatie geen plan voor. Laat eerst een ondernemer met een plan komen dat ook draagvlak heeft in de wijk, wellicht is er dan met onze fractie te praten. Het is niet aan ons om nu kort door de bocht Toverbal aan te wijzen als supermarktlocatie”, aldus Joep Gielens. Ook Tino Zandbergen van Venray Lokaal vindt dat er door de supermarkten kansen zijn blijven liggen om zich te vestigen in de Brabander. Toch liet hij weten dat zijn fractie verdeeld over een supermarkt op locatie de Toverbal.

De Brier

CDA is van mening dat je de mensen een worst voorhoud als je de Toverbal als supermarktlocatie invult. “Binnen twintig jaar vind je daar wel een plek. Een nu genomen beslissing is kort door de bocht, je moet er goed over nadenken”, aldus Guus Reintjes. CDA riep middels een motie op de locatie De Brier te onderzoeken voor mogelijke vestiging van een supermarkt. De partij wil dat er vóór de voorjaarsnota 2021 een voorstel aan de raad ligt, waarbij de raad een definitief besluit kan menen voor de vestiging van een supermarkt/discounter op de locatie De Brier of de locatie de Toverbal. Uiteindelijk werd deze motie ingetrokken, omdat de partij geen meerderheid van de raad kreeg. 

Upgrade

Tino Zandbergen (Venray Lokaal) denkt dat het college de weg is kwijt geraakt op De Brier. “Waarom ging het college, toen we de discussie voerden over de Aldi op de Dr. Poelschool, achterover leunen en keek het college niet naar De Brier. Ik ben blij dat het college is wakker geschud. Maar de vraag blijft: hoe wakker zijn ze en wat willen ze ermee? Wij pleiten voor een upgrade van De Brier. Als uit onderzoek blijkt dat er plek is voor een supermarkt, dan maken we die afweging.”
Volgens wethouder Jan Loonen geeft het huidige beleid op De Brier aan dat daar geen supermarkt is toegestaan. “Daar voeren we nu rechtszaken over. Mocht de raad besluiten het bestemmingsplan te wijzigingen. We willen in beeld brengen of het verstandig is. Misschien moeten we een hoorzitting houden met alle supermarkten, zodat we elkaar goed informeren. Zodat we een keuze kunnen maken of er in Venray wel of geen supermarkt nodig is en waar?”

Tekst: Jeanine Hendriks