‘Eén plan vier accommodaties Ysselsteyn lastig’

Voorzitter Eric Michels van werkgroep RAP (Realisatie Accommodatieplan) uitte in de forumvergadering van Ysselsteyn op woensdag 20 november zijn zorgen over de voortgang. Het doel is dat de vier accommodaties gemeenschapshuis, jongerencentrum, kerk en sport samen een toekomstplan opstellen. “Gemeenschapshuis en Jera zijn voortvarend aan de slag gegaan, maar de kerk loopt achter. Terwijl ze samen in gelijke snelheid een plan moeten opleveren”, schetste Michels het probleem.

Nadat eind vorig jaar het plan voor een grote multifunctionele accommodatie niet haalbaar bleek, is ervoor gekozen dat de vier accommodaties afzonderlijk aan de slag gaan, maar wel gezamenlijk een toekomstplan opstellen. Volgens Eric Michels is dat ook een eis van de gemeente. De werkgroep RAP wil zo snel mogelijk een gesprek met wethouder Anne Thielen om meer duidelijkheid te krijgen. Ook wil de werkgroep een budget om onderzoek te kunnen doen. Eric Michels vertelde dat het kerkbestuur ondersteuning nodig heeft om uit de impasse te komen. Het plan is het kerkgebouw te benutten voor andere functies zoals zorg.

Moeizame communicatie

“De kerk is van de vier het verste van huis. Het kerkbestuur is nog zoekende”, zei Eric Michels. “De parochievergadering was wel positief over een mogelijk andere bestemming van het kerkgebouw.” Ruud Janssen, lid van het kerkbestuur, reageerde dat de communicatie met het bisdom moeizaam verloopt. “Het bisdom zegt: ‘dien maar een plan in en dan beoordelen we het wel.’ Ze reageren verder nergens op.” In Vredepeel is het kerkgebouw deels in gebruik genomen als gemeenschapshuis. Volgens Ruud Janssen is zo’n constructie in Ysselsteyn niet mogelijk. “Want het bisdom heeft al aangegeven dat ze zoiets niet meer doet.” Enkele forumleden wilden weten wat het gevolg is als de kerk niet meedoet met het accommodatieplan. “Dan zal de kerk op termijn dichtgaan en worden verkocht”, reageerde kerkbestuurslid Ruud Janssen. “Het risico van een lege kerk, dat willen we toch niet”, opperde forumlid Bart Marcellis.

Het accommodatieplan moet over anderhalf jaar klaar zijn. Forumleden drongen erop aan geen pas op de plaats te maken. Want zowel gemeenschapshuis De Smelehof als jongerencentrum Jera kampt met een sterk verouderd gebouw. Ze willen aan de slag met verbouw of nieuwbouw. Eric Michels deed het voorstel in plaats van één plan, vier plannen verspreid in de tijd te maken.

Het gemeenschapshuis heeft het voordeel van een bijdrage van 1,2 miljoen euro uit het project ‘Schoon door de Poort’ van gemeente Venray. Een architect is al in de arm genomen “Ik ben aangenaam verrast door de aanpak van het gemeenschapshuis”, zei Michels die meldde dat ook Jera voortvarend aan de slag is gegaan met een bouwkundig onderzoek. Bij het onderdeel sport ligt de focus op de realisatie van een nieuwe sportzaal. De bestaande gymzaal is te klein en verouderd. Erwin Dijkstra en Geert van Dijck trekken het sportplan. “Ze zijn op het nulpunt moeten beginnen. Ze inventariseren de behoefte en bekijken of de bezettingsgraad, die nu op 35 procent ligt, omhoog kan.”

Tekst: Henk Willemssen