Zonnepark Kronos nog niet op raadsagenda

Het zonnepark van Kronos Solar aan de oostzijde van de A73 in Smakt komt niet op de raadsagenda van dinsdag 17 december. Door een CDA-amendement in de raadsvergadering van 29 oktober kan het beoogde zonnepark van 25 hectare er niet in zijn volle omvang komen. Omdat een aantal hectares binnen de zone van 500 meter van de dorpskern van Smakt ligt.

Wethouder Martijn van der Putten (D66) liet de raadsleden weten dat er door deze aanpassing van KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) een nieuwe situatie is ontstaan. De gemeenteraad besloot op 29 oktober de minimale afstand voor zonneparken tot randen van dorpen en wijken te verruimen van 150 naar 500 meter. Martijn van der Putten ontraadde in de raadsvergadering dit voorstel omdat daardoor het zoekgebied voor zonneparken wordt ingeperkt. Toch werd het amendement met een ruime meerderheid, alleen PvdA en VVD stemden tegen, aangenomen. Het gevolg is dat de gemeente nu eerst in gesprek wil met Kronos Solar over de gevolgen van de gewijzigde afstandsgrens. Martijn van der Putten meldt ook met omwonenden van het zonnepark in overleg te gaan. Het is al de derde keer dit jaar dat het zonnepark van Kronos Solar van de raadsagenda wordt gehaald. De Duitse ontwikkelaar diende in mei 2018 de vergunningsaanvraag in. De gemeente is verplicht binnen 26 weken een besluit te nemen. 
Op 22 januari 2019 werd het zonnepark besproken in de commissie Wonen. De raadsbehandeling op 12 februari ging niet door omdat de fracties meer tijd wilden nemen en de informatie nog niet volledig was. Het onderwerp stond in mei opnieuw op de politieke agenda, maar tot een behandeling kwam het niet. De politieke partijen hadden als argument dat eerst het nieuwe beleidskader voor duurzame energieopwekking moest worden vastgesteld. Daaraan kon het zonnepark van Kronos Solar dan worden getoetst. De vaststelling van KODE gebeurde in de raadsvergadering van 29 oktober.
Kronos Solar was niet gediend van het uitstel en stelde de gemeente op 8 mei in gebreke. Omdat de termijnen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ruim waren overschreden. Het juridisch conflict leidde op 15 juli tot een rechtszaak. Gemeente Venray kreeg van de rechter vier maanden de tijd krijgen om een besluit te nemen. Omdat dit niet gebeurde, ging op 15 november de boeteclausule in. Dit betekent dat bij iedere dag uitstel de boete oploopt met 100 euro, tot een maximum van 15.000 euro. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 11 februari 2020.
Tekst: Henk Willemssen