Ingrijpende plannen voor stationsgebied

De omgeving van het treinstation in Oostrum gaat flink op de schop. “Alleen het stationsgebouw en het trafohuisje blijven staan. De rest van het gebied gaan we helemaal opnieuw inrichten”, vertelde verkeerskundige Siemen Halbersma tijdens de informatieavond op dinsdag 19 november in de Watermolen in Oostrum.

Een projectteam en een klankbordgroep zijn met ontwerpbureau Karres en Brands aan de slag gegaan met een visie en een inrichtingsplan. Er ligt nu een voorlopig schetsontwerp dat nog uitgewerkt moet worden. Het definitieve plan is in september 2020 klaar. De uitvoering kan langer op zich laten wachten. Want de werkzaamheden worden zo veel afgestemd met de elektrificatie van de Maaslijn die gepland staat in 2023 of 2024. “Die elektrificatie gaat door”, meldde Halbersma. “Niet de provincie maar ProRail en dus het Rijk trekt dit project. Want het Rijk staat garant voor de verliezen. Wie betaalt, bepaalt.”


Het stationsgebouw in Oostrum is niet uniek. Er bestaat in Nederland een serie van 27 vergelijke gebouwen, vertelde landschapsarchitect Sander Vedder van Karres en Brands. “Ze kennen minieme verschillen en ze vormen een grote familie. Het is een stukje spoorweggeschiedenis.”


De omgeving krijgt een mooiere en groenere uitstraling. “Wie vanaf de Henri Dunantstraat het station nadert, ziet alleen een fietsenstalling”, zei Siemen Halbersma. Om het stationsgebouw zichtbaarder te maken komt ervoor een grote luifel met een plein. Stationsweg en Oirloseweg, die langs het station lopen, gaan in de huidige opzet verdwijnen. Beide straten worden onderdeel van het plein of de parkeerplaats en krijgen dezelfde inrichting en markering. “Maar het autoverkeer kan er nog wel door”, verzekerde Halbersma. “Alleen is het straks geen aantrekkelijke doorgangsroute meer.” Het gebied wordt autoluw door de aanleg van de Oostverbinding tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg. Daarnaast wordt de Newtonstraat, die nu nog is afgesloten door een betonblok, opengesteld voor het verkeer. Het plan om de Oirloseweg helemaal af te sluiten is van de baan, na protesten van de Oirlose dorpsraad.


De grote fietsenstalling wordt verplaatst naar de noordkant, waar nu de parkeerplaats ligt. Auto’s gaan straks aan de zuidkant parkeren tegenover Gilde Opleidingen. Ter hoogte van Henri Dunantstraat komt een ‘Kiss and Ride’ voor zes auto’s. Bussen krijgen naast het plein een nieuwe locatie. “De opzet is dat de verkeersstromen elkaar niet in de weg zitten”, vertelde Siemen Halbersma. Naast de grote parkeerplaats komt nog een kleinere fietsenstalling.


Op vragen en reacties van buurtbewoners kon vaak geen direct antwoord worden gegeven. “Dit zijn slechts schetsen. Alles moet nog in detail worden uitgewerkt”, zei Halbersma. Het aantal parkeerplaatsen blijft minimaal 200 en kan worden uitgebreid naar 300. “Door het gebied helemaal opnieuw in te delen, kunnen we efficiënter met de ruimte omgaan.”


Bij de herinrichting wordt tevens bekeken of het perron van spoor 1, aan de zuidkant, kan worden verplaatst naar de andere zijde van het stationsgebouw waar de perrons van spoor 2 en 3 zijn. Vooral ’s avonds en ‘s nachts is dit veiliger voor reizigers. “Want nu staan de mensen ver van elkaar op de trein te wachten. Het verbetert de sociale veiligheid door de perrons dichter bij elkaar te brengen”, vertelde Sander Vedder. Siemen Halbersma voegde eraan toe dat de perrons mogelijk een overkapping krijgen. “Dit hangt samen met de plannen op langere termijn als hier wellicht intercity’s gaan rijden.” Tijdens de volgende bewonersavond op dinsdag 4 februari 2020 wordt het uitgewerkte schetsplan gepresenteerd.


Tekst: Henk Willemssen