'Het verwerken van mest heeft serieuze gezondheidsrisico's'

Er is bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verwerken van mest van derden en het legaliseren van een kleinschalig transportbedrijf als nevenactiviteit bij het vleesvarkensbedrijf op de locatie Timmermannsweg 110 in Ysselsteyn. Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 13 november bleek dat de omwonenden niet blij zijn met een uitbreiding van het bedrijf.

Om medewerking te kunnen verlenen aan het plan is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Voor het toestaan van deze afwijking van het bestemmingsplan heeft de provincie een verzoek bij gemeente Venray ingediend. Voor mestverwerking van derden zijn geen gemeentelijke beleidskaders vastgesteld. Wel sluit gemeente Venray, voor wat betreft de aanpak van mestverwerking, aan op het provinciaal beleid met de regionale visie land- en tuinbouw Noord Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is dus nodig. 

Gezondheid van omwonenden

De Wit, woordvoerder namens de buren van Timmermannsweg 110, uitte tijdens het Sprekersplein de bezorgdheid van de omwonenden. “Het verwerken van mest heeft serieuze gezondheidsrisico’s, dat blijkt uit diverse rapporten van GGD, RIVM en universiteit van Wageningen. De eigenaar van het bedrijf kijkt naar economische belangen en houdt daarbij onvoldoende rekening met de gezondheid van omwonenden. We voelden ons behoorlijk misleid tijdens de eerste informatieavond”, aldus De Wit.

Geurberekeningen

Ook haalde De Wit de geurberekeningen aan tijdens het Sprekersplein. “De geurberekeningen van 14 odeur blijken niet te kloppen. Een onafhankelijke partij heeft van 18.9 tot 30.7 odeur berekend, dus de waardes worden fors overschreden. Ook staat er de aanschaf van een paletkachel op de planning, waarvan de gevolgen op lange termijn onvoldoende bekend zijn.” De Wit vroeg zich af hoe zit het met de zorgplicht naar de buren toe. “We vragen om niet in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan.”

Commissievergadering

In de commissievergadering Wonen van dinsdag 26 november besprak de commissie dit onderwerp. Dit verslag is te lezen in de krant van donderdag 5 december. De gemeenteraad neemt op dinsdag 17 december een beslissing of het bedrijf op Timmermanssweg 110 mag uitbreiden.
Tekst: Jeanine Hendriks