'Geluidshinder vliegveld grootste bedreiging’

Hoge geluidspieken van meer dan 100 decibel van de nieuwe F-35 straaljagers op het militaire vliegveld De Peel in Vredepeel vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Dat vertelde geluidsdeskundige Jeroen Knoet van de Nederlandse Stichting Geluidshinder aan honderd belangstellenden tijdens de informatieavond op dinsdag 3 december in zaal Het Anker in Merselo.

“Vliegtuiglawaai is een moeilijk te bestrijden probleem. Het kan leiden tot gehoorschade, bloeddrukverhoging en vervroegd overlijden”, zei Jeroen Knoet die voorspelde dat geluidshinder alleen maar toeneemt. “In 2025 of 2030 is dit het belangrijkste probleem dat we kennen in Nederland. Aan fijnstof en stikstof is wat te doen. Niet aan geluidsoverlast. Het is een welvaartsprobleem. Nederland voldoet ook niet aan de richtlijnen van de WHO.” 

Informatieavond

Gemeente Venray heeft omwonenden van de vliegbasis op maandag 16 december uitgenodigd voor een informatieavond over geluidsisolatie. Jeroen Knoet ziet woningisolatie niet als een echte oplossing. “Want je moet het probleem niet bij de inwoners neerleggen. Bovendien is een dichtgespijkerd huis niet goed voor het binnenklimaat.”

Boudewijn Sterk van Werkgroep Stop vliegbasis De Peel organiseerde de informatieavond. De inwoner uit Merselo kwam in actie nadat het ministerie van Defensie eind juni bekendmaakte de slapende vliegbasis te willen reactiveren in 2022. Boudewijn Sterk had enkele sprekers uitgenodigd. Paulus Botman van Achmea Bijstand en Rietje Obers van Sumrin vertelden over de juridische mogelijkheden. Een bezoeker wilde weten of hij zich nu nog voor rechtsbijstand kan verzekeren. “Helaas niet”, reageerde Botman. “Dit is bij Achmea tot op het hoogste niveau besproken. Er is hier sprake van voorzienbaarheid. Vanaf het moment dat Defensie de heropening aankondigde. De verzekering moet voor juli zijn afgesloten. Daarop mogen we geen uitzondering maken.” Rietje Obers zei dat Sumrin mensen zonder rechtsbijstand een aanbod wil doen om een zienswijze op te stellen in november 2020, als de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit ter inzage worden gelegd.

Econoom Walter Manshanden vertelde over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het vliegveld. “De financiële voordelen moeten we afwegen tegen de negatieve aspecten zoals gevolgen voor de natuur en geluidshinder.” Manshanden heeft veel ervaring opgedaan met vliegvelden. “De informatievoorziening van Defensie is minimaal is. Het is een gesloten bolwerk. De gemeente weet meer, maar van de overheid zult u geen informatie krijgen”, zei hij. Boudewijn Sterk betreurde het dat er niemand van gemeente Venray aanwezig was. “Het is een gemis. Ik heb ze uitgenodigd maar de gemeente wil alleen communiceren met overlegorgaan COVM en de dorpsraadvoorzitters.” De belangrijkste vraag is volgens Walter Manshanden waarom de keuze is gevallen op vliegbasis De Peel. “Het heeft met kosten te maken. De Peel is de goedkoopste variant. Ik vermoed dat andere mogelijkheden niet eens bekeken zijn. Vredepeel ligt binnen het bereik van het personeel van de vliegbasis in Volkel. De piloten hoeven niet te verhuizen. Bovendien wonen in deze regio relatief weinig mensen die hinder ervaren.”

Het is voor de omgeving lastig om de heropening van het vliegveld tegen te houden, vertelde Walter Manshanden. “Want dit is een beslissing op nationaal niveau. De meeste baat hebben jullie bij een openbare discussie. Haal de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten uit hun slaap”, luidde zijn oproep.

Tekst: Henk Willemssen