College geeft voorkeur aan renovatie De Linde in Oirlo

Het College van B&W kiest voor een verbouwing van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo. Dat heeft de voorkeur boven de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) op de plek van de pastorie. Het projectteam uit Oirlo dat op zaterdag 11 januari een besluit neemt, wil juist liever een nieuw mfc realiseren zodat De Linde beschikbaar komt voor woningbouw.

Er is een lange weg afgelegd met veel onderzoeken om tot een voorkeurslocatie te komen. Het college kiest voor de meest eenvoudige oplossing. Het bestaande gemeenschapshuis De Linde krijgt in het kader van het project ‘Schoon door de poort’ een grootscheepse renovatie. De gemeente heeft hiervoor een bijdrage van 733.333 euro opzijgezet.

Het college meldt in een brief aan het projectteam dat de Oirlose voorkeursvariant uitstijgt boven de kaders van het project ‘Schoon door de poort’. Alle gemeenschapshuizen kunnen met een financiële bijdrage van de gemeente worden verbouwd, waarna ze toekomstbestendig zijn en zonder overheidssteun zelfstandig geëxploiteerd kunnen worden. Het plan van Oirlo omvat veel meer dan alleen een renovatie van het gemeenschapshuis. Het gaat daarnaast om woningbouw op twee locaties in het dorpscentrum, overname van café-cafetaria D’n Terp en behoud van de karakteristieke pastorie. Bij deze operatie zijn veel partijen betrokken.

Het college spreekt zijn waardering uit voor de inzet en het enthousiasme in Oirlo maar wil toch niet verder gaan dan een renovatie van De Linde. Hiervoor wordt een procesbegeleider als contactpersoon van de gemeente aangesteld met een financiële bijdrage voor de voorbereidingskosten.

Pastorie
Het projectteam vraagt om een bedrag van 27.500 euro, maar het college wil alleen het deel vergoeden dat betrekking heeft op het gemeenschapshuis. Het projectteam erkent dat een verbouwing van De Linde het minst ingrijpend is. Dit is voor Oirlo het alternatief als de verhuizing naar de pastorie niet door kan gaan. Met de verplaatsing naar de leegstaande pastorie zijn meer vliegen in één klap te slaan. De uitbaters van café-cafetaria D’n Terp gaan binnenkort stoppen. Ze willen voor 1 februari duidelijkheid. Er is al overeenstemming met het projectteam over verkoop van het pand. Als dit niet doorgaat en de horecazaak zou door andere ondernemers met nieuw elan worden overgenomen, dan kan het een geduchte concurrent zijn voor De Linde. In de plannen voor het nieuwe mfc is voorzien in een café met cafetaria. Ook jongerensoos Watjang verhuist mee naar de nieuwe locatie. 

Zorgappartementen
Op de plek van het verouderde horecapand D’n Terp kunnen twee woningen worden gebouwd. Op de locatie van De Linde, dat zal worden gesloopt, ontstaat ruimte voor zorgappartementen voor ouderen en starterswoningen. Hiermee denkt het Oirlose projectteam meerdere doelen in één keer te behalen. Bovendien is deze oplossing de beste garantie voor een gezonde exploitatie van het nieuwe mfc.

Oud-dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen van het projectteam heeft begrip voor het standpunt van de gemeente. “Het klopt dat ons plan veel verder gaat dan het project ‘Schoon door de poort’ dat alleen geldt voor gemeenschapshuizen. Maar beide plannen zijn waardig voor Oirlo. Het grote voordeel van de pastorie is dat er extra woningbouw mogelijk is. Het college laat deze mogelijkheid open, maar dan moeten we opnieuw aan tafel.” 

Bisom
Op vrijdag 10 januari heeft het projectteam een gesprek met het bisdom Roermond over de overname van de pastorie. “Na dat gesprek gaan we intern de zaken op een rij zetten en hakken we de knoop door”, aldus Jan Nelissen.

Tekst: Henk Willemssen