Voorrang vier scholen bij nieuwe huisvesting

Vier scholen krijgen in de komende vijf jaar voorrang bij nieuwbouw of renovatie van het gebouw. Dat staat in het nieuwe huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2019-2039. Het zijn De Keg-Coninxhof, Focus-Spectrum en De Kruudwis in Venray en De Lier in Merselo. Deze schoolgebouwen komen ook als slechtste uit de bus bij de quickscan die adviesbureau HEVO uitvoerde.

Het zijn de enige vier scholen in de gemeente Venray die een onvoldoende scoren. HEVO heeft in de quickscan alle schoolgebouwen beoordeeld op uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie en functionaliteit. De beste score behaalden de pas gerenoveerde De Klimboom en het nog vrij nieuwe gebouw Krokodaris, uit 2015, in Venray.

Haalbaarheidsonderzoek
Dit jaar gaan de haalbaarheidsonderzoeken van start voor De Keg-Coninxhof en Focus-Spectrum. Hiervoor is de komende twee jaar 40.000 euro per jaar nodig voor het inhuren van externe deskundigheid. De Lier in Merselo is al een stap verder. De gemeenteraad stemde op 29 oktober 2019 in met de verplaatsing van de dorpsschool naar verenigingsgebouw D’n Hoek bij het sportpark. Gemeente Venray betaalt 2,3 miljoen euro van de totale kosten van 3,2 miljoen euro.

De snelgroeiende basisschool De Kruudwis in de wijk Landweert is een heel ander verhaal. De school, gebouwd in 1988, groeit de komende jaren door naar meer dan driehonderd leerlingen en kampt als een van de weinige Venrayse scholen met een urgent ruimtetekort. De gemeente besloot al eerder het probleem op te lossen met tijdelijke huisvesting. Er zijn drie noodlokalen geplaatst bij de school maar dit is niet genoeg. Schoolbestuur SPOV deed vorig jaar de aanvraag voor nog twee extra units. Dit verzoek is door het College van B&W gehonoreerd. De kosten voor de tijdelijke huisvesting bedragen 256.000 euro tot eind 2024. Daarna moet er een definitieve oplossing komen. De keuze is nieuwbouw of renovatie van De Kruudwis.

Quickscan
De laagste score in de quickscan behaalde het gebouw van het speciaal onderwijs aan het Groenewoltsepad in Venray. Het pand uit 1977 wordt gedeeld door Focus, onderdeel van SPOV, en Spectrum dat valt onder Onderwijsgroep Buitengewoon uit Venlo. Spectrum verbleef bijna vier jaar in het schoolgebouw van Geijsteren om in 2018 naar het pand van Focus te verhuizen. De huisvesting van het speciaal onderwijs heeft de laatste jaren in de wacht gestaan vanwege het plan voor een expertisecentrum, de samenvoeging van speciaal met regulier basisonderwijs. Dit expertisecentrum zou gevestigd worden in het gebouw van De Keg en Coninixhof in de wijk Veltum. De gemeenteraad besloot in februari 2019 het plan te schrappen omdat het te duur (bijna 6 miljoen euro) en te ingrijpend was.

Voor Focus (93 leerlingen) en Spectrum (40 leerlingen) zijn er drie mogelijkheden: nieuwbouw, renovatie of verhuizing naar het nabijgelegen Raayland College. Het Raayland College kampt met ruimteoverschot en twee jaar geleden verhuisde het Techniekplein van Focus al hiernaartoe.

Renovatie of sloop
Door het afblazen van het expertisecentrum moet er ook dringend iets gebeuren met het verouderde pand van De Keg (228 leerlingen) en Coninxhof (159 leerlingen). De Keg is een Jenaplanschool en Coninxhof is de wijkschool van Veltum. Het gebouw, uit 1965, is te groot en kampt met een inefficiënte indeling, verouderde klaslokalen en een matig binnenklimaat. De optie is deels renovatie en deels sloop met een kleinere herbouw.

Aanpak andere scholen
Het nieuwe huisvestingplan vermeldt ook het tijdpad voor de aanpak van de andere schoolgebouwen. Over vijf tot tien jaar: De Peddepoel (Wanssum), De Bongerd (Venray), St. Oda (Ysselsteyn) en St. Anna (Blitterswijck). Over tien tot twintig jaar: De Wijnberg, De Hommel en St. Petrus Banden (alle Venray), Eigenwijs (Oirlo) en De Meulebeek (Oostrum). Voor de periode na twintig jaar: De Meent (Leunen), Montessorischool, De Klimboom en Krokodaris (alle Venray).

De gemeente en de schoolbesturen voeren samen de regie over schoolgebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen gaan over het onderhoud, aanpassingen en de exploitatie. Het voorstel is dat gemeente Venray alleen de basiskwaliteit betaalt, dit is 91 procent van de bouwkosten. De schoolbesturen leveren een financiële bijdrage om tot de gewenste extra kwaliteit te komen. Zij ontvangen hiervoor van het Rijk een vergoeding voor materiële instandhouding. 

De commissie Leven bespreekt het huisvestingsplan in de vergadering van donderdag 23 januari. De gemeenteraad neemt een besluit op dinsdag 11 februari.