Nieuwe regels voor Venrayse kermis

Gemeente Venray heeft nieuwe regels opgesteld voor het kermisbeleid. De laatste jaren kwam steeds meer aandacht voor de veiligheid van bezoekers en exploitanten door onder meer de inzet van camerabewaking. Daarnaast hebben twee externe bureaus onderzoek gedaan en hun aanbevelingen zijn ook verwerkt in de nieuwe regels.

De gemeente is niet alleen vergunningverlener maar ook de organisator van Venrayse kermis die traditioneel in het eerste weekeinde van augustus wordt gehouden. De kermis is belangrijk voor Venray. Het is een cultureel feest met een belangrijke economische functie. Venrayse kermis is een begrip in de regio en trekt vele tienduizenden bezoekers.

Gedateerd beleid
Het vorige kermisbeleid dateert uit 2013. Er is sindsdien een verbeterproces ingezet om de organisatie van de kermis efficiƫnter te laten verlopen met als doel een veilige, kwalitatieve en aantrekkelijke kermis. Ook door de toenemende regelgeving bij grote evenementen is actueler beleid nodig.

Een omstreden punt is de verhouding tussen de Venrayse horeca en de kermisexploitanten. Dit heeft vaker tot botsingen geleid omdat de uitdijende terrassen in het vaarwater kwamen van de kermisattracties. Het College van B&W zegt dat een spanningsveld is ontstaan en neemt duidelijk stelling in. De kermis is altijd leidend. Maar de belangen van de plaatselijke ondernemers worden niet uit het oog verloren. Want terrassen zijn ook een wezenlijk onderdeel van de kermis. Toch kan het voor komen dat bij een gebrek aan ruimte de terrassen moeten inschikken. Horecaondernemers hebben vaker de klacht dat ze tegen de gesloten achterkant van een attractie aankijken. Volgens het college wordt hier bij de opstelling van de kermiszaken zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar dit kan niet altijd worden voorkomen.

Duidelijkheid
Ook de gunningvoorwaarden zijn aangepast. Hierin staan regels over onder meer de ritprijzen, de gunning van standplaatsen, regels voor op- en afbouw van attracties en bevoegdheden van de kermismeester. Om de kermis aantrekkelijk en betaalbaar te houden bedraagt de maximale rit- en entreeprijs voor kindervermaak 2 euro en voor andere vermaakzaken 2,50 euro. Voor oefenspelen en verkoopzaken gelden geen maximumprijzen.

De nieuwe regels moeten meer duidelijkheid bieden voor de kermisexploitanten. Ook over handhaving en sancties bij het niet nakomen van de voorwaarden. De gemeente wil met duidelijke regels voorkomen dat er ruimte ontstaat voor discussie. Dit leidt tot extra tijd en geld en meer werkdruk bij vergunningverleners en handhavers.

Contract
De kermis bestaat uit een basisbezetting van attracties waarvan de exploitanten een meerjarige gunning krijgen. Om de kermis aantrekkelijk en gevarieerd te houden kan de gemeente publiekstrekkers vooraf een standplaats gunnen. Voor de elf kermissen in de kerkdorpen is in 2019 een vijfjarig contract afgesloten met exploitant Sterevents uit Oostrum.