Veiligheidsregio Limburg-Noord trekt zich terug voor pilot

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft laten weten niet mee te doen als proefregio met de pilot rondom de aanpassing van opkomsttijden van de brandweer. In eerste instantie meldde Limburg-Noord zich wel aan, maar vanwege de veranderende landelijke richtlijnen trekt de regio zich terug.

Vorig jaar besloot Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, dat er gebiedsgerichte opkomsttijden komen voor de brandweer in plaats van de huidige objectgerichte tijden. Dat wil zeggen dat de brandweer niet meer gaat kijken naar hoe snel ze bij een object (bijvoorbeeld woonhuis, industrie of verpleeghuis) kan zijn op basis van de afstand maar naar de risico’s in een gebied.

Maatregelen
De gebiedsgerichte opkomsttijden maken deel uit van een dekkingsplan dat de organisatievorm beschrijft en de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn. Waar nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld. In een aantal regio’s in Nederland gaat een proef starten met dit dekkingsplan nieuwe stijl voordat dit model landelijk wordt uitgerold. In een brief aan de leden van commissie Werken en Besturen liet oud-burgemeester Hans Gilissen eerder weten dat Limburg-Noord zich als proefregio had aangemeld aangaande de nieuwe methodiek. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de gemeenten in de regio nog niet op de hoogte gesteld dat Limburg-Noord afziet van de pilot. “Voor het berekenen van de gebiedsgerichte opkomsttijden wordt landelijk een uniforme systematiek ontwikkeld en dat willen we afwachten. Ook wordt er gekeken naar aanvullende maatregelen die het bestuur kan nemen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren tot stand komen.”
Geen winst
Gilissen gaf in diezelfde brief aan dat hij verwachtte dat de proef geen inhoudelijke winst zou opleveren voor de gemeente Venray. Volgens hem biedt het wel perspectief op het begrip normtijden in relatie tot technische haalbaarheid. De woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Limburg vult hem aan: “De huidige objectgerichte opkomsttijden (afhankelijk van het soort object 5, 6, 8 of 10 minuten) zijn niet haalbaar en ook niet goed onderbouwd. Het nieuwe stelsel moet leiden tot reëlere opkomsttijden van de brandweer door onder andere te kijken naar de risico’s in een gebied en andere factoren die de veiligheid vergroten. Het stelsel op zich leidt niet tot snellere opkomsttijden.”

Centrumpost
Zowel bij gemeente Venray, Veiligheidsregio Limburg-Noord als de Inspectie van het ministerie is bekend dat de normtijden niet overal in de gemeente haalbaar zijn. Tijdens de dorpsraadvergadering van Ysselsteyn in september 2019 was de opkomst van de brandweer in het dorp een belangrijk thema. Volgens Gilissen is met de brandweer afgesproken om extra oefeningen te organiseren in het Zorghuus in Ysselsteyn. “In het algemeen kan gesteld worden dat een snellere opkomst gerealiseerd wordt door een dichter netwerk van brandweerposten (meer brandweerposten) en/of brandweerposten met personeel van de kazerne, zodat de uitruktijd sneller wordt. Beide opties kosten erg veel geld en leiden onder de streep, ook door het lage brandrisico in Ysselsteyn, niet tot een substantieel betere brandweerzorg. Dat wil zeggen dat dit niet leidt tot minder schade of minder slachtoffers”, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Momenteel lopen er nog gesprekken tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Limburg-Noord rondom de verplaatsing van de brandweerkazerne in Venray. ‘Inzet is te komen tot een stevige centrumpost inclusief een verbetering van de opkomsttijden voor een deel van het gebied Venray. Dit kunnen geen significante verbeteringen zijn gelet op de uitgestrektheid van het gebied’, meldt Gilissen in de brief. Veiligheidsregio Limburg-Noord wil nog geen inhoudelijke uitspraken doen over het onderzoek.