Laatste fase bouw winkelcentrum Brukske

De bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske in Venray gaat de laatste fase in. De opening van de supermarkten Jumbo en Lidl en enkele dagwinkels met daarboven twintig huurappartementen staat gepland in augustus 2020.

Het winkelcentrum, waarvan de bouw op 6 mei 2019 van start ging, krijgt een ontsluiting aan Henri Dunantstraat. De wegwerkzaamheden zijn dinsdag 7 januari van start gegaan. Henri Dunantstraat is tot begin april afgesloten voor het deel tussen St. Servatiusweg en de rotonde bij Brukske en St. Antoniusveldweg. Voor het verkeer is een omleidingsroute aangegeven. Er is een tijdelijke toegang gemaakt naar de winkels Aldi en Claessens groente en fruit en naar St. Servatiusweg. Ook het fietspad tussen de wijken Antoniusveld en Brukske, met een oversteek over Henri Dunantstraat, is drie maanden afgesloten.

Wegenbouwer Infrascoop uit Cuijk gaat Henri Dunantstraat herinrichten en aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie. Zodat het nieuwe winkelcentrum verkeerskundig een goede ontsluiting krijgt. Daarnaast wordt de asfalttoplaag vervangen en de bushaltes vernieuwd. Tijdens de wegwerkzaamheden wordt ook een regenwaterriool aangelegd om het regenwater af te koppelen.

De aanleg van het buitenterrein van het winkelcentrum is al in volle gang. Tot half februari wordt gewerkt aan het noordelijk deel van het parkeerterrein bij Henri Dunantstraat. De start van de aanleg van het zuidelijke deel van de parkeerplaats is half april. Begin augustus zijn de werkzaamheden afgerond.

Zodra in augustus het nieuwe winkelcentrum in gebruik is genomen, wordt direct gestart met de sloop van het oude winkelcentrum van Brukske. Als de sloopwerkzaamheden in het najaar van 2020 klaar zijn, kan begonnen worden met de aanleg en inrichting van het park op de plek van het voormalige winkelcentrum.