Opnieuw veel onderzoek naar explosieven

Ook in het afgelopen jaar zijn op het grondgebied van de gemeente Venray veel onderzoeken gedaan naar verdachte locaties waar zich explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Van de gemaakte kosten van 806.737 euro vergoedt het Rijk via de bommenregeling 70 procent (564.716 euro).

Het onderzoeken, opsporen en ruimen van explosieven gebeurde bij drie grote projecten. De herinrichting van de Loobeek, het bouwproject op het Sint Annapark en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Rond de Loobeek en Sint Anna, aan de noordkant van Venray, is hevig gevochten in het najaar van 1944 vlak voor de bevrijding van Venray. Waterschap Limburg is bezig met de herinrichting van de Loobeek. Aan explosievenonderzoek gaf het waterschap 364.505 euro uit. Hiervan wordt 255.153 euro vergoed door het Rijk.

Renschdael Groep betaalde 148.982 euro voor onderzoeken op het Sint Annapark. De parkeigenaar ontvangt een vergoeding van 104.287 euro. Projectbureau Ooijen-Wanssum was 284.711 euro kwijt aan explosievenonderzoek voor het Maasbeveiligingsproject tussen Ooijen-Wanssum. Het Rijk betaalt hiervan 199.298 euro. Gemeente Venray gaf nog 8.538 euro uit voor de Meerlosebaan in Wanssum, waarvan 5.976 euro wordt vergoed.

De gemeenteraad moet in de vergadering van dinsdag 11 februari de subsidieaanvraag voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuren.