Meer bomen bestrijden tegen eikenprocessierups

Gemeente Venray gaat dit jaar 7.700 eikenbomen preventief behandelen tegen de eikenprocessierups. Dat waren vorig jaar nog 6.500 bomen en in 2018 3.500. De extra maatregelen zijn nodig omdat de overlast afgelopen jaar explosief is toegenomen. Bij de gemeente kwamen afgelopen zomer vijfhonderd overlastmeldingen binnen van bewoners

In de gemeente Venray staan ongeveer 11.500 eikenbomen. Daarbij zijn de bomen in de gemeentelijke bossen niet meegeteld. De preventieve behandeling gebeurt met een biologisch middel.

Langs fietsroutes
De kosten voor 7.700 bomen in de bebouwde kom van Venray en de dertien kerkdorpen, zijn geraamd op 95.000 euro. In het buitengebied worden alleen de eiken langs belangrijke fietsroutes in de bestrijdingsroute meegenomen.

Naast de preventieve aanpak wordt ook ingezet op bestrijding met natuurlijke vijanden, zoals de koolmees. Samen met IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is een projectplan voor drie jaar opgesteld om de nestelgelegenheden van mezen te vergroten.

Andere natuurlijke vijanden zijn gaasvliegen en sluipwespen. De gemeente is in 2018 als proef begonnen met het inzaaien van bermen met een speciaal kruidenmengsel om deze insecten aan te trekken. De effecten zijn nog niet goed te beoordelen.

Kappen
Een oplossing op lange termijn is het kappen van eikenbomen. Meer diversiteit van boomsoorten zal de overlast van dierplagen verminderen en maakt de bestrijding ook eenvoudiger, meldt de gemeente.

In het verleden is er vaak voor gekozen om in een straat of park dezelfde soort boom aan te planten. Om het natuurlijk evenwicht te herstellen wordt voortaan voor een afwisselende aanplant gekozen.