Inzet ervaringsdeskundige bij psychische zorg

Gemeente Venray start dit jaar een proef met de inzet van een ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die wordt als hulpverlener ingezet naast de professionele begeleiding binnen de Wmo. De gemeente verwacht dat iemand met een ggz-achtergrond zich beter kan inleven in de belevingswereld van een kwetsbare inwoner.

Door de afbouw van het beschermd wonen en de afname van bedden in klinieken, wonen steeds meer psychisch kwetsbare mensen in wijken en dorpen. Ze kunnen via de Wmo bij de gemeente een beroep doen op professionele begeleiding. Dit blijken vaak langdurige trajecten te zijn met een lage uitstroom. Om de resultaten en de begeleiding te verbeteren, kan een ervaringsdeskundige na het volgen van een opleiding uitkomst bieden.

Persoonlijke ervaringen
De gemeente verwacht dat iemand met eigen ervaring als psychiatrisch patiënt eerder signalen herkent van terugval en hier ook beter op kan inspelen dan een professional. ‘De ervaringsdeskundige weet als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben’, meldt de gemeente. In de opleiding worden vaardigheden geleerd om de persoonlijke ervaringen om te zetten in kennis en hoe deze kennis te delen met anderen, te analyseren en te reflecteren. De hulpverleners worden niet alleen ingezet binnen de ggz, maar ook voor armoedehulpverlening, forensische zorg, verslavingszorg en asielzoekers. Volgens de gemeente is het meest lastig de doelgroep te bereiken. Kwetsbare inwoners blijven vaak thuis, participeren nauwelijks in de samenleving en ze zijn vaak het vertrouwen kwijtgeraakt. De begeleiding geldt ook voor mensen die geen gebruikmaken van een Wmo-voorziening of niet onder behandeling zijn van een instelling als Vincent van Gogh. Inwoners die zich eenzaam voelen en een stap willen zetten naar het leggen van contacten, kunnen ook een beroep doen op de regeling.

In het pilotjaar wordt de ervaringsdeskundige via een uitzendbureau gedetacheerd bij gemeente Venray. Na een evaluatie wordt bekeken of de proef een structureel vervolg krijgt. De kosten voor het pilotjaar bedragen 49.500 euro, dit is inclusief begeleiding door een Wmo-consulent en een zorgaanbieder.