Wethouder blijft in gesprek met directeur De Wijnberg

Wethouder van der Putten zegde in de raadsvergadering van dinsdag 11 februari toe dat hij in gesprek blijft met de directeur van De Wijnberg. De raad wordt voor de voorjaarsnota op de hoogte gehouden over voortgang van de gesprekken met De Wijnberg.

Samenwerking Venray en Venray Lokaal dienden naar aanleiding van een artikel in HALLO Venray een aantal vragen in tijdens de raadsvergadering. In het artikel gaf directeur Guido Nijboer aan dat de gemeente Venray geen speciaal onderwijs voor 12-plussers, die op dit moment in Venlo les krijgen, wil huisvesten in Venray. Omdat De Wijnberg daarvoor geen akkoord krijgt, dreigt er een vertrek van de Wijnberg uit Venray, omdat de onderwijsstichting bezig is met een nieuwbouwplan, wellicht inclusief alle leerlingen uit Venray, voor de hoofdlocatie in Venlo. Maar De Wijnberg zet liever samen met de twee andere onderwijsstichtingen SPOV (Focus) en Onderwijsgroep Buitengewoon (Spectrum) in op nieuwe gezamenlijke huisvesting in gebouw C van het Raayland College in Venray.


Samenwerking Venray en Venray Lokaal vroegen zich af waarom deze situatie is ontstaan en waarom de gemeente het verzoek voor huisvesting afwees. Wethouder Martijn van der Putten gaf aan dat de Wijnberg een behandelschool is en dat de meeste kinderen weer uitstromen naar speciaal voortgezet onderwijs. "Op dit moment hebben we daar geen voorzieningen voor in Venray en moeten de kinderen dus naar Venlo. Daarnaast komt er ook een enorme zorgvraag bij. We zijn te klein in schaal om alle kinderen van onderwijs te voorzien." Van der Putten liet weten in gesprek te zijn en te blijven met De Wijnberg en zegde toe om er voor de voorjaarsnota op terug te komen.

Tekst: Jeanine Hendriks