Raad wil bredere brandweerdekking in Venray

De gemeenteraad van Venray is van mening dat de brandweervoorziening in Venray te weinig middelen krijgt, waardoor de gemeente Venray de laagste dekkingsgraad van de regio heeft. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 februari riep de raad de Veiligheidsregio op om dit probleem op korte termijn te repareren.

"Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt of huis en daar maken we ons ernstige zorgen over", begon Bas Künen (VVD) zijn betoog. "De hulpdiensten moeten er op tijd zijn als je ze nodig hebt. En daar waar aanrijtijden niet worden gehaald, moeten verbeterpunten komen. Wij krijgen niet de brandweerdekking waar we voor betalen, dat vinden wij onacceptabel. We hebben de laagste brandweerdekking in de regio."

Het college diende eerder een zienswijze in om te benadrukken dat het brandweerbeleid 2020-2023 van Veiligheidsregio Noord-Limburg weinig concrete ambities bevat. De raad gaf tijdens de vergadering aan deels eens en deels oneens te zijn met het bezwaar van het college. Daarom werd er een amendement, unaniem gesteund door de raad, ingediend om de brief van het college aan te passen. Künen: "We betalen de hoofdprijs maar we krijgen er niets voor terug. De Veiligheidsregio moet onze signalen omzetten in concrete acties. Er moet iets gebeuren, we hebben het over de veiligheid van onze burgers. Pas als we een bredere brandweerdekking krijgen, kunnen we met een gerust hart gaan slapen."

'Batenharmonisatie'
In de gemeente Horst aan de Maas zijn er vier brandweerkazernes, in Peel en Maas zelfs vijf, terwijl Venray maar één brandweerkazerne heeft. In de brief wil de raad aandacht vragen voor het feit dat gemeente Venray meer is gaan betalen voor andere kazernes in de regio maar ondertussen nog steeds de laagste dekkingsgraad van de regio heeft. De raad roept de Veiligheidsregio op om dit probleem op korte termijn te repareren.

Betere dekkingsgraad
Eind vorig jaar nam de raad een motie aan waarin het college de opdracht kreeg met de Veiligheidsregio het gesprek aan te gaan over een betere dekkingsgraad. De raad gaf aan dat dit punt nog niet is afgerond en wees de Veiligheidsregio via het bezwaar hier nogmaals op, omdat hierover niks is opgenomen in het ontwerp beleidsplan. De raad liet weten bang te zijn dat wanneer de scheve situatie niet voortdurend wordt benoemd, zich het beeld vormt dat Venray in deze situatie berust.


Burgemeester Luc Winants gaf aan dat het amendement hem zou helpen in de overleggen met de Veiligheidsregio. Ook zegde hij toe de raad te blijven informeren over de voortgang.

Tekst: Jeanine Hendriks