College wil gemeenteraad laten besluiten over varkensstal aan de Drabbelsweg

Het College van B&W van Venray negeert ambtelijk advies en vraagt de gemeenteraad te besluiten over de bouw van de varkensstal aan de Drabbelsweg 4 in Veulen. "Als we het voorstel hadden afgewezen, zou de procedure zijn stopgezet en hadden we de gemeenteraad de mogelijkheid om een uitspraak te doen ontnomen", aldus wethouder Van der Putten. Omwonenden geven aan de strijd aan te gaan om de uitbreiding van het varkensbedrijf tegen te gaan.

De eigenaar van het bedrijf aan de Drabbelsweg 4 in Veulen wil een stal voor 6.000 varkens bouwen. De nieuwe stal is voorzien van een gecombineerde luchtwasser en is voor een groot deel gelegen buiten het bouwvlak. Er liggen aan de Drabbelsweg burgerwoningen waarvan de dichtstbijzijnde op 100 meter afstand ligt.


In het ambtelijk advies dat door een planoloog door gemeente Venray is opgesteld wordt vermeld dat de locatie niet toekomstbestendig is, de verkeersontsluiting matig is en de situering van de gebouwen stedenbouwkundig ongewenst is. 'Daarnaast is de doelstelling om zoveel mogelijk scheiding aan te brengen tussen de functies wonen en veehouderij niet haalbaar, omdat er sprake is van de realisatie van een nieuwe bedrijf en er alternatieve locaties op toekomstbestendige locaties voorhanden zijn.' Het ambtelijk advies luidt dan ook om geen medewerking te geven aan realiseren van een uitbreiding van de varkenshouderij.


Reactie van raad peilen
Toch wil het college de gemeenteraad een kans geven om naar het initiatief te kijken en gaat dus niet akkoord met het ambtelijk advies. Volgens wethouder Martijn van der Putten gaat het collegebesluit niet om het verlenen van een vergunning, maar om het vervolg van de procedure. "Vanuit de visie veehouderij bevindt dit initiatief zich in grijs gebied. Het college wil de gemeenteraad in de positie brengen om een uitspraak te doen die de kaders van de visie veehouderij kan verduidelijken of aanscherpen. En dat kan alleen door de raad een voorstel te doen. Het voorstel moet voor de raad een keuze bevatten, vandaar dat we het voorstel zo geformuleerd hebben. Als we het voorstel hadden afgewezen, zou de procedure zijn stopgezet en hadden we de gemeenteraad de mogelijkheid om een uitspraak te doen ontnomen."


Er zal nu eerst een MER-procedure doorlopen moeten worden en daarna komt er een aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging. Dat wordt na 1 januari 2021 wanneer er inmiddels een nieuwe omgevingswet van kracht is waar de aanvraag dan ook aan moet voldoen. Over de bestemmingsplanwijziging moet de gemeenteraad dan nog stemmen. Daarna gaat de procedure lopen en kunnen de omwonenden juridisch bezwaar aantekenen.

Omwonenden gaan strijd aan

Marc Rongen, die spreekt namens de omwonenden aan de Drabbelsweg, stelt zeer verbaasd te zijn dat het college heeft besloten om tegen het ambtelijk advies in de procedure op te starten. De buurt heeft contact gelegd met een advocaat en laat weten dat het nog een lange strijd gaat worden. "Dit besluit verwondert ons niet omdat een deel van het college (CDA) heeft laten blijken aan de kant van de veehouderij te staan en daarbij niet kritisch te werk gaat. Het college was eerder al verdeeld, de stem van de nieuwe burgemeester heeft nu de doorslag gegeven. De burgemeester gaf voordat hij in Venray arriveerde te kennen de veehouderij te omarmen. Nu besluit hij over een dossier wat hij nauwelijks kent. Hij heeft ook nooit in de ogen van de omwonenden gekeken, laat staan met ze gesproken. Het is ons bekend dat de oude burgemeester geen voorstander was van het plan en je zou bijna gaan vermoeden dat bewust gewacht is met het nemen van de beslissing totdat hij weg was."

Gezond Leefmilieu Venray

Gezond Leefmilieu Venray laat weten het besluit van het college niet te begrijpen. "De Drabbelsweg is nu voornamelijk een woongebied en de bio-industrie is daar niet aanwezig. Het college van Venray zou er goed aan doen, om bestaande problemen op te lossen in plaats van nieuwe problemen te creƫren. Uit dit besluit blijkt dat het Venrayse college het liefst handelt, alsof de tijd heeft stil gestaan, alsof nieuwe inzichten en gegevens over milieuproblemen aan hen voorbij zijn gegaan. Beseft het college wel wat ze mensen aandoet met dit soort besluiten", vraagt Mia Wegh van Gezond Leefmilieu Venray zich af.


Tekst: Jeanine Hendriks