Politieteam Venray/Gennep krijgt acht agenten erbij

Het politieteam Venray/Gennep krijgt er structureel acht agenten bij. Dat meldde burgemeester Luc Winants tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 februari. Ondanks dat vroeg hij aan de politieke partijen om druk te blijven uitoefenen zodat het politieteam op volle sterkte komt.

Volgens burgemeester Winants is het signaal dat de Venrayse politiek eerder gaf, aangekomen bij politie Limburg. “Er is een toezegging gedaan dat er in politieteam Venray/Gennep structureel vijf agenten bijkomen. Op zeer korte termijn komen daar nog drie agenten bij. Daar ben ik erg blij mee, maar het is waarschijnlijk niet voldoende.”

Raadsbrede motie
In de raadsvergadering werd een raadsbrede motie aangenomen waarin werd gevraagd in de Limburgse overleggen duidelijk aan te geven dat Venray geen goedkeuring geeft aan het beleidsplan politie Eenheid Limburg 2020-2023, als er niet naar de verdeling van politieagenten in Limburg wordt gekeken. De conclusie van het lopende onderzoek naar de politiebezetting in Limburg zou volgens de raad bindend moeten zijn voor de verdeling. De gemeenteraad stimuleert het om gezamenlijk op te trekken naar de Rijksoverheid om de problematiek in de regio onder de aandacht te brengen.

Verenigen
CDA en VVD gaven aan de partijgenoten in de landelijke politiek te hebben benaderd. "Wij kregen het advies om met andere gemeente te verenigen en de overheid steeds dringender te informeren", liet Petra van Duijnhoven van het CDA weten. Volgens Jan Hendriks van de SP is het probleem een roepende in de woestijn. “De SP is bang dat we nu weer niet hard kunnen roepen. We roepen het politieteam Venray/Gennep op om hardere middelen te gaan inzetten. Wij denken dan aan stiptheidsacties en zelfs stakingen.” Richard de la Roy van Venray Lokaal: "Het zou ook goed zijn als we deze motie aan alle Limburgse gemeenteraden aanreiken". Burgemeester Gilissen stelde dat via de Veiligheidsregio de motie bij de portefeuillehouders al bekend was.


Tekst: Jeanine Hendriks