‘Drugsdealers weren uit omgeving station’

De herinrichting van de omgeving van het treinstation in Oostrum moet ook de sociale veiligheid vergroten. In de donkere hoeken van het station worden namelijk drugs gedeald en lachgas verkocht. Dat bleek tijdens de informatieavond op dinsdag 4 februari in gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.

“Drugshandel willen we zeker niet hebben op plekken waar veel mensen komen”, zei projectleider Maikel van der Meer van de gemeente. “Het gebeurt vooral in de slecht verlichte hoeken of op de parkeerplaats. Daarom is er veel aandacht voor een goede verlichting in het herinrichtingsplan.”

Luifels
Er komen drie grote luifels van hout: boven het nieuwe busperron, haaks op het stationsgebouw en boven en naast het trafohuisje. De luifels krijgen een goede verlichting om de veiligheid te vergroten. “De reizigers kunnen er droog en veilig staan en de luifels zorgen ook voor een betere oriëntatie in dit langgerekte gebied”, zei Sander Vedder van ontwerpbureau Karres en Brands. Op de luifels komen zonnepanelen en op enkele plekken openingen. “Voor de elektrische oplaadpalen van de treinen, maar ook zodat er een boom doorheen kan groeien.”

Sociale controle en veiligheid
Gemeente Venray wil graag het perron van spoor 1, aan de zuidkant, verplaatsen naar de andere zijde van het stationsgebouw waar de perrons van spoor 2 en 3 zijn. Vooral ’s avonds en ‘s nachts zal dit veiliger zijn. Er zijn dan minder reizigers die nu verspreid over het perron staan. “We hebben een heel sterke voorkeur om perron 1 om te klappen”, vertelde Maikel van der Meer. “Het vergroot de sociale controle en veiligheid als de treinen uit beide richtingen vlak bij elkaar gaan stoppen. We zijn nog in overleg met ProRail. Het is nog niet zeker of dit kan. Begin maart krijgen we duidelijkheid. Want eind volgende maand is het complete plan voor de nieuwe Maaslijn klaar.” De projectleider meldde ook dat de verdubbeling van het spoor in Smakt definitief niet doorgaat. “Er komt wel een stuk dubbelspoor aan de zuidkant van het station vlak bij Oirlo.”

Alternatief
De strook waar kort parkerende auto’s reizigers afzetten en ophalen ‘Kiss and Ride’ krijgt een uitbreiding van zes naar tien parkeerplekken. “Dit is nu een knelpunt. Vooral tussen 15.00 en 18.00 uur is het dagelijks erg druk met auto’s”, zei Van der Meer. Voor de leerlingen van Gilde Opleidingen komt er een duidelijke oversteekplaats op de Oirloseweg. “Ze steken nu verspreid over een strook van zo’n honderd meter de weg over. Ook hier gaan we de veiligheid vergroten.”


De snelheid op de Oirloseweg wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer en in de bocht komt mogelijk een verkeersplateau. De opzet is dat het verkeer uit Oirlo straks via bedrijventerrein De Blakt afbuigt en naar Venray rijdt. Daarvoor is de aanleg van de Oostverbinding in 2022, tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg, een belangrijke schakel. “Dan is er een alternatief waardoor de auto’s niet meer over de Stationsweg zullen rijden. Want dan moeten ze tussen haaks geparkeerde auto’s door en dat is niet uitnodigend”, aldus de projectleider.


Tekst: Henk Willemssen