'Is er toegeschreven naar een conclusie?'

Samenwerking Venray, VVD, PvdA en Venray Lokaal geven aan dat het onderzoek over het supermarktenbeleid in Venray, dat op donderdag 6 februari werd gepresenteerd, geen helderheid heeft gebracht. Samenwerking Venray vraagt zich zelfs af of de onderzoeksresultaten al van tevoren bekend waren.

Volgens Martin Leenders (Samenwerking Venray) roept het onderzoek van BRO vragen op. De partij vindt het onderzoek niet bruikbaar doordat plannen van Aldi, die op zoek is naar een unilocatie in Venray, en de ondernemers op De Brier ook meegenomen hadden moeten worden in het onderzoek. "Wij twijfelen er sterk aan of er niet toegeschreven is naar een conclusie. Wij vinden de bruikbaarheid van het onderzoek minimaal. Dan kun je terecht de vraag stellen of er geen gemeenschapsgeld over de balk is gegooid door het laten uitvoeren van dit onderzoek."


Ook Henk Bisschops (PvdA) stelt dat het onbegrijpelijk is dat de plannen voor een unilocatie van de Aldi niet zijn meegenomen. "Daar is tenslotte de hele discussie met betrekking tot een extra supermarkt in het centrum mee begonnen." Volgens Tino Zandbergen (Venray Lokaal) geeft het onderzoek aanleiding tot een waslijst aan vragen. "De resultaten zijn zeker niet bruikbaar. Het rapport heeft verschillende open einden, onduidelijkheden en betwijfelbare aannames. Los daarvan is volledig voorbij gegaan aan de noodzakelijke infrastructuur en het daarbij behorende ruimtebeslag. De stelling dat een Aldi vestiging in het centrum de leegstand van 'mind you' 16 procent zal verminderen is los zand."

Heroverwegen Dr. Poelsschool


Het advies van BRO tot heroverweging van locatie Dr. Poelsschool komt voor de partijen ook uit de lucht vallen. Leenders: "Om een versterking te zijn voor de centrumfunctie, zo presenteerde BRO, moet een supermarkt ongeveer 100 meter van het winkelgebied liggen én moet een aantal winkels in de zichtlijn liggen vanuit de supermarkt. Onbegrijpelijk is dan dat BRO ons voorhoudt dat de locatie Dr. Poelsschool heroverwogen moet worden. Die locatie voldoet niet aan de voorwaarden die men zelf presenteerde. De belangrijkste vraag is eigenlijk of er niet gezocht is naar een middel om de locatie Dr. Poelsschool te laten heroverwegen." Samenwerking Venray was al geen voorstander van de locatie Dr. Poelsschool, maar vindt de redenen van BRO om daar een supermarkt te laten landen, niet helder. "Sterker nog, er is nogmaals gepresenteerd dat de locatie Dr. Poelsschool geen versterkende functie heeft voor het centrum. Heroverweging is wat Samenwerking Venray betreft niet meer aan de orde."


Bisschops vindt dat de Dr. Poelsschool niet in het onderzoek had meegenomen moeten worden, omdat de gemeenteraad instemde om het terrein van de Dr. Poelsschool niet als voorkeurslocatie aan te wijzen. "Als je niet beter wist zou je bijna denken dat het college alsnog probeert haar gelijk te krijgen." Ook Harrie van Oosterhout van de VVD deelt deze mening. "Het past wel erg in het straatje van het college. En dat maakt ook meteen heel duidelijk dat het hier helemaal niet gaat om supermarktenbeleid maar om beleid gericht op in stand houden of versterken van het kernwinkelgebied."


Van Oosterhout betwijfelt ook of supermarkten nabij het kernwinkelgebied extra publiek naar het kernwinkelgebied brengen en daardoor het centrum van de afgrond redden. "Daarvoor moet serieus onderzocht worden wat de echte redenen zijn voor de terugloop. Pas als die analyse scherp is, is het mogelijk om de juiste maatregelen te treffen."

Geen behoefte aan supermarkt

BRO stelde in het onderzoek dat Venray geen behoefte heeft aan een nieuwe supermarkt, omdat Venray een bovengemiddeld aantal vierkante meters supermarkt heeft. Daan Janssen (D66) vindt daarom dat het onderzoek wel meerwaarde heeft. "Het roept de vraag op of we überhaupt medewerking moeten verlenen aan een nieuwe locatie. Toch wachten wij eerst de presentatie van de concrete plannen van Aldi en Wonen Limburg af voordat we een antwoord geven op die vraag."


De VVD vraagt zich af de resultaten betekenen dat er geen supermarkt meer bij zou mogen. "Natuurlijk wel, wat ons betreft. We willen welke markt dan ook niet monopoliseren om te voorkomen dat een zittende partij omzetverlies lijdt en het moeilijk krijgt. De vrije markt is juist daarop gebaseerd: concurrentie op kwaliteit, prijs, service etcetra. En dat is in het algemeen in het voordeel van de consument", aldus Van Oosterhout.


Tekst: Jeanine Hendriks