BRO adviseert Dr. Poelsschool te heroverwegen als supermarktlocatie

Onderzoeksbureau BRO presenteerde donderdag 6 februari een onderzoek naar de supermarktstructuur in de kern Venray. BRO concludeerde dat Venray geen behoefte heeft aan nieuw aanbod van supermarkten. Bij een verplaatsing van een supermarkt, adviseert BRO om te kijken naar een locatie in het centrum zoals locatie Dr. Poelsschool. Het onderzoek, dat ruim 7.000 euro kostte, werd niet serieus genomen door het publiek bij de openbare raadsavond.

Gemeente Venray schakelde onderzoeksbureau BRO in om inzicht te krijgen in ruimte voor supermarkten in de kern Venray en de mogelijke effecten van nieuwe supermarktlocaties. In het onderzoek werden ook de buitenlandse aanbieders meegenomen. Ook werd de meest wenselijke supermarktstructuur voor de kern Venray onderzocht en in hoeverre de locaties Toverbal en De Brier aansluiten bij de deze structuur.

Volgens Robin van Lieshout van onderzoeksbureau BRO slaat het winkelend publiek steeds vaker Venray over. "De middelgrote winkelcentra zoals Venray staan onder druk. Het knelpunt ligt in het centrum. Venray kampt met een leegstand van 16 procent en moet dus op zoek naar een nieuwe positie in de regio en dat kan als supermarktencentrum." Maar op basis van het aantal vierkante meters supermarkt per inwoner concludeerde BRO dat Venray genoeg aanbod heeft.

Combinatiebezoek
Mocht een bestaande supermarkt zich willen verplaatsen dan adviseert BRO om naar locaties te kijken dichtbij het centrum om combinatiebezoek te stimuleren. Een nieuwe supermarkt vestigen buiten het centrum, kan afbreuk doen aan het winkelcentrum. "Locatie Toverbal en De Brier sluiten daarom niet aan bij de centrumvisie. Een supermarkt vestigen op locatie Toverbal kan leiden tot 8 tot 12 procent minder omzet bij de Jumbo in Veltum. Een supermarkt op De Brier heeft weer effect op supermarkten in Veltum en 't Brukske. We sluiten niet uit dat daardoor op lange termijn supermarkten gaan sluiten. Dat is een te groot risico", aldus Van Lieshout.

Dr. Poelsschool heroverwegen
Ook gaf het onderzoeksbureau aan dat het draagvlak voor een supermarkt in de wijk Brabander te beperkt is. De wijk is de komende jaren nog te klein. Daarom adviseerde BRO om locatie Dr. Poelsschool te heroverwegen. Het onderzoeksbureau prefereerde deze locatie boven de Toverbal of De Brier, omdat de Dr. Poelsschool tegen het centrum aan ligt. Martin Leenders (Samenwerking Venray) stelde BRO de vraag of het onderzoeksbureau op de hoogte was van de discussie over de supermarkten in de gemeenteraad toen het onderzoek werd ingesteld. Leenders: "Waarom wordt de Dr. Poelsschool opnieuw aangedragen als de gemeenteraad deze locatie afsloeg?" "We zijn op de hoogte van de geschiedenis en hebben daarom objectief gekeken naar een structuur", aldus Van Lieshout. "Was het advies vooraf bekend", luidde een vraag uit het publiek.


Tino Zandbergen (Venray Lokaal) wilde weten of BRO ook met de supermarkteigenaren heeft gesproken. De plannen voor een unilocatie van een Aldi kwamen namelijk niet in het onderzoek naar voren. Daarop antwoordde BRO: "We hebben gekeken naar harde feiten, het is onmogelijk om alle scenario's te berekenen." Hierdoor ontstond verwarring in de zaal. Henk Bisschops (PvdA): "De plannen van de Aldi waren vanaf het begin bekend. Als de vestiging in Veltum verdwijnt dan komen daar weer vierkante meters vrij. Wat moeten we dan met deze cijfers?"

Visie supermarkteigenaren
De supermarkteigenaren in Venray kregen ook de kans om donderdagavond hun visies te presenteren. Woordvoerders van Jumbo, Ahold en Jan Linders gaven aan zich te kunnen vinden in de onderzoeksresultaten. Zij zagen geen noodzaak om veranderingen aan te brengen in het aantal supermarkten in Venray. "Het wordt tijd dat we het beleid gaan volgen. Ik heb het gevoel dat de gemeente juist initiatieven in het zadel aan het helpen is", gaf John Winters van Jumbo aan.
Mark van Herk van Aldi gaf tijdens zijn presentatie aan het gevoel te hebben terug te gaan naar 2016. "Locatie Dr. Poelsschool is door de gemeenteraad afgewezen. Aldi wil op korte termijn het plan presenteren voor locatie Toverbal." Guido van Dijk van de Plus vond dat hij ook een eerlijke kans verdient wanneer locatie Toverbal nader wordt bekeken. "Ik loop al een tijd tegen ruimtegebrek aan en heb dus behoefte om uit te breiden of te verhuizen. Wel zie ik de wijk De Brabander als meest geschikt."

Tekst: Jeanine Hendriks