Eenmalige subsidie voor twee tennisclubs

Het College van B&W heeft besloten eenmalig een bijdrage te leveren aan de renovatie van tennisbanen van Tennisclub Venray en TC Oostrum. Na bemiddeling van een mediator is een overeenkomst opgesteld waarbij Tennisclub Venray 55.000 euro krijgt voor drie tennisbanen en TC Oostrum 25.000 euro voor twee banen.

Tennissport valt buiten de subsidieregeling van gemeente Venray. Daarom werden alle subsidieaanvragen van tennisverenigingen tot dusver afgewezen. Tennisclub Venray en TC Oostrum dienden een bezwaarschrift in. Om tot een oplossing te komen, zijn in december 2018 twee mediators aangesteld om te bemiddelen tussen de gemeente en beide tennisclubs. De accommodatieproblemen waren zo urgent dat er op korte termijn niet meer getennist zou kunnen worden.


De uitkomst is dat gemeente Venray eenmalig geld beschikbaar stelt zodat beide verenigingen weer voldoen aan de eisen van tennisbond KNLTB. De bedragen van 55.000 en 25.000 euro waren al opgenomen in de begroting van dit jaar.


Het bezwaarschrift ging verder dan alleen een tegemoetkoming in de renovatiekosten van de tennisbanen. Afgesproken is dat de andere knelpunten voorlopig worden geparkeerd in afwachting van het nieuwe accommodatiebeleid dat de gemeenteraad in juni vaststelt.


Net als Tennisclub Venray en TC Oostrum heeft ook TC Rodhe een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. Hiertoe heeft de wethouder alle drie de verenigingen verzocht om de subsidieaanvraag in te trekken en vervolgens in mediation te gaan. TC Rodhe besloot om dit niet te doen omdat de club van mening is dat de subsidies eerlijk verdeeld dienen te worden. "Dus omdat wij onze aanvraag niet terugtrokken, werd er geen mediation met ons gedaan en krijgen wij dus nu ook geen geld. Dit neigt naar chantage", aldus Rob Olthoff woordvoerder van Stichting TC Rodhe. "Ik vind dat de gemeente eerst een visie moet ontwikkelen, voordat er geld verdeeld wordt. De verdeling van de subsidies bij tennisclubs verloopt niet fair en dat komt de gemeenschap niet ten goede. De rechtszaak die tegen de gemeente liep, is vanwege administratieve redenen ontvankelijk verklaard. Op dit moment hebben we nog geen vervolgstappen in werking gezet, maar we willen graag weer met gemeente om de tafel", aldus Tim Cornelissen, voorzitter van TC Rodhe.