Pleidooi voor financiële analyse vliegveld De Peel

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en Jan Houba willen een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de heropening van het vliegveld in Vredepeel. De werkgroep hoopt dat de financiële analyse een plek krijgt in de milieueffectrapportage.

Het ministerie van Defensie is verplicht een milieueffectrapportage op te stellen. Defensie heeft niet gereageerd op het verzoek van de werkgroep om ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren. Daarom richt de werkgroep zich in een brief tot de gemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Gemert-Bakel voor steun.

Ook Jan Houba, die de burgers van Venray vertegenwoordigt in de COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu), pleit voor een kosten-batenanalyse. In een brief aan het College van B&W van Venray onderstreept Houba het belang van de analyse, omdat in de milieueffectrapportage niet alle effecten, zoals de invloed op welzijn en welvaart van omwonenden, zijn meegenomen.

Kosten-batenanalyse

Uit offertes van twee onafhankelijke bureaus blijkt dat de uitvoering van een kosten-batenanalyse tussen 15.000 en 25.000 euro kost. De werkgroep vindt dat uit oogpunt van solidariteit de kosten gedragen moeten worden door alle inwoners. En niet alleen door de omwonenden van het vliegveld.

Boudewijn Sterk van de werkgroep vraagt daarom aan de vier gemeenten een bedrag op te nemen in de begroting. De werkgroep meent dat een kosten-batenanalyse nodig is om tot een goed gefundeerd Luchthavenbesluit te komen. De milieueffectrapportage richt zich op de fysieke kanten van de reactivering van het vliegveld. Zoals de gevolgen voor milieu, natuur, cultuur, lucht, bodem en water. De kosten-batenanalyse brengt de effecten voor welzijn en welvaart in kaart, zoals gezondheid, leefomstandigheden, veiligheid en toerisme. De werkgroep wil zo inzichtelijk krijgen wat de consequenties zijn voor omwonenden, ondernemers, organisaties en gemeenten in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Jan Houba wijst in zijn brief op de gezondheidsrisico’s en de economische gevolgen voor recreatie, toerisme, veehouderijen en woningmarkt. Hij wil snel van start met de kosten-batenanalyse om de resultaten in te brengen in de milieueffectrapportage. Net als de werkgroep vraagt Houba aan het gemeentebestuur de kosten te delen met Deurne, Boxmeer en Gemert-Bakel. ‘Dan is het per gemeente een klein bedrag voor een te verwachten groot maatschappelijk effect’, schrijft Jan Houba die opmerkt dat wethouder Martijn van der Putten de kosten-batenanalyse propageerde tijdens de informatieavond van de gemeente op 16 december in Merselo.