Gemeentehuis weer open voor politiek

In het gemeentehuis van Venray kunnen na 1 juni weer vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden. Dat hebben de fractievoorzitters met burgemeester Luc Winants besproken in een extra vergadering van het presidium op donderdag 14 mei.

De afgelopen twee maanden waren er vanwege de coronacrisis geen politieke vergaderingen en informatieavonden meer in het gemeentehuis. De laatste openbare bijeenkomst was de vergadering van de commissie Leven op donderdag 12 maart. Op die dag kondigde premier Rutten de intelligente lockdown aan. Commissies en raad vergaderden sindsdien digitaal en alle andere bijeenkomsten werden uitgesteld.

Donderdag 14 mei kwamen de fractievoorzitters voor het eerst sinds twee maanden weer bij elkaar in het gemeentehuis. Burgemeester Luc Winants en de fractievoorzitters spraken de wens uit om na 1 juni weer zo veel mogelijk vergaderingen in het gemeentehuis te gaan houden. Daarbij wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen en de anderhalvemeterregel.

De commissievergaderingen van dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni kunnen in een aangepaste vorm in de raadzaal plaatsvinden. Aan de ronde raadstafel nemen, naast de voorzitter en de griffier, alleen de woordvoerders van de acht partijen plaats. De andere commissieleden zitten op afstand op de publieke tribune. Wethouders en ambtenaren volgen een verdieping lager de vergadering en kunnen zo nodig worden opgeroepen naar de raadzaal te komen.

Na ieder agendapunt wordt even de tijd genomen om te wisselen van woordvoerders. Publiek is niet toegestaan in de raadzaal. De commissievergaderingen zijn te volgen via de livestream op de website van de gemeente.

Het sprekersplein van dinsdag 9 juni kan nog niet in de gebruikelijke vorm met publiek in de raadzaal worden gehouden. Net als op 14 april is er weer een digitaal Sprekersplein. Inwoners kunnen hun inbreng schriftelijk of via een presentatie of videoboodschap aanleveren bij de griffie. De in maart, april en mei afgelaste raadsavonden over onder meer accommodatiebeleid, afvalinzameling, energietransitie, landelijk gebied en windmolens worden na het zomerreces weer ingehaald.