‘Weinig aandacht vliegveld in omgevingsvisie’

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel is verbaasd dat de heropening van het vliegveld in Vredepeel nauwelijks aan bod komt in de omgevingsvisie van gemeente Venray. De werkgroep heeft daarom een zienswijze ingediend en wil dat de impact van het vliegveld niet vergeten wordt.

Gemeente Venray is bezig met het opstellen van de omgevingsvisie voor het grondgebied van de gehele gemeente. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente ambities en beleid voor de fysieke leefomgeving. Voor de omgevingsvisie moet een milieueffectrapportage worden doorlopen. De eerste stap is de notitie Reikwijdte en Detailniveau die van 2 april tot en met 14 mei ter inzage lag.

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel vindt het vreemd dat het vliegveld slechts één keer wordt genoemd in de notitie en diende een zienswijze in. De werkgroep is bezorgd over hoe gemeente Venray omgaat met het woon- en leefklimaat en de kwetsbare natuurgebieden. ‘Buiten een enkele verwijzing op pagina 15 ontbreekt de militaire vliegbasis De Peel in zijn geheel in de notitie’, meldt de werkgroep.

In de notitie wordt bij geluidshinder verwezen naar spoorweg- en wegverkeerlawaai. ‘Maar lawaai door vliegverkeer ontbreekt vreemd genoeg’, aldus de werkgroep in de zienswijze. ‘Omwonenden zullen geconfronteerd worden met ontoelaatbaar hoge geluidsbelasting van de F-35 die meer als twee keer zo veel lawaai maakt dan de oude F-16.’ Naast geluidsoverlast zal de reactivering ook gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit, volksgezondheid, kwetsbare natuur en agrarische en toeristische sector’, schrijft de werkgroep in de zienswijze.

De werkgroep vindt een breed draagvlak bij de inwoners van gemeente Venray van groot belang. Draagvlak zou een voorwaarde moeten zijn. ‘Daarvoor moet een goede omgevingsdialoog worden gevoerd op basis van gelijkwaardigheid en volledige en juiste informatie’, aldus de werkgroep.

Gemeente Venray meldt dat gesprekken met inwoners en themacafés pas later dit jaar kunnen worden gehouden vanwege de coronacrisis. De gemeente wil ervoor zorgen dat zo veel mogelijk inwoners zich herkennen in de omgevingsvisie die begin 2021 klaar moet zijn.