'Ik ga ervan uit dat het zonnepark van Kronos niet doorgaat'

Het zonnepark van Kronos kreeg dinsdag 12 mei tijdens de raadsvergadering veel kritiek vanuit de Venrayse politiek. Het merendeel van de gemeenteraad gaf de wethouder zelfs de opdracht om in gesprek te gaan met concurrent Tomorrow Energy. Werkgroep Smakt en de dorpsraad Smakt-Holthees vertrouwen erop dat het college gehoor geeft aan het verzoek van de raad en dat het zonnepark in Smakt niet doorgaat.

De peiling op dinsdag 12 mei was duidelijk: het overgrote deel van de raad vindt dat het zonnepark van Kronos niet voldoet aan het beleid van gemeente Venray. Alleen D66 en VVD deelden die mening niet. Doordat het merendeel van de raad haar bedenkingen over het zonnepark kenbaar heeft gemaakt, gaat Jan Koopmans van de Werkgroep Smakt ervan uit dat het college gehoor geeft aan de raad en het zonnepark van Kronos niet in procedure gaat brengen. "Het plan van Kronos heeft veel nadelen en wij als werkgroep hebben genoeg argumenten aangedragen om tegen de komst van het zonnepark te stemmen. Het college luisterde destijds niet naar onze argumenten, maar gelukkig heeft de raad ze wel goed opgepakt. Natuurlijk begrijp ik dat D66 voor het plan is, omdat de partijleden hun eigen wethouder uit de wind willen houden. Ik neem aan dat de wethouders van het CDA en Venray Lokaal zich houden aan de uitgangspunten van hun eigen partij. Daarom ga ik ervan uit dat het zonnepark van Kronos niet doorgaat. Maar er is een kans dat het college de mening van de raad naast zich neerlegt en de financiële risico’s als argument gaat gebruiken om het plan van Kronos toch door te laten gaan. Ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat lopen."

Volgens Aria Merkestein van de dorpsraad Smakt-Holthees heeft de raad een duidelijk oordeel gegeven. "Het lijkt ons logisch dat het college de besluiten van de raad opvolgt. Volgens de wethouder was het om diverse redenen niet mogelijk om het alternatieve plan van Tomorrow Energy eerder te onderzoeken. Maar als we als dorpsraad een keuze moeten maken tussen beide parken, dan kiezen we voor de beste locatie voor de gemeenschap. Dat is voor ons het plan van Tomorrow Energy."

Koopmans stelt dat het alternatieve plan meer draagvlak heeft bij de inwoners van Smakt dan het plan van Kronos. "De geluidsoverlast van het zonnepark van Tomorrow Energy is in het dorp een stuk minder. Maar het park van Tomorrow Energy ligt wel tegen het Loobeekdal aan dat een beschermd gebied is. En er liggen nog een aantal plannen voor zonneparken binnen de gemeente. Het college moet daarin een keuze maken en afwegen welk plan de beste optie is." Volgens Koopmans ligt er nog veel potentie in het benutten van daken voor opwekking van energie. "De gemeente zou eens hard moeten maken of een zonnepark wel noodzakelijk is. Hoe ver staan we in de energietransitie?"

Tomorrow Energy wacht ondertussen geduldig af totdat het bedrijf haar plannen mag presenteren aan het college, legt directeur Eric Bakker uit. De kritiek die Kronos van omwonenden kreeg, gebruikte Tomorrow Energy om haar plan aan te passen en aan te scherpen. Volgens Bakker zijn er twee omwonenden die het beoogde zonnepark direct in het zicht van hun woning krijgen. "Om deze mensen tegemoet te komen, hebben we het perceel van 19 hectare in samenspraak met de stakeholders verkleind naar 15 hectare." Ook stelt het bedrijf in de plannen rekening gehouden te hebben met de flora en fauna in het gebied. "Met ons plan willen we de biodiversiteit in het gebied vergroten. Ook heeft de das vrij spel", legt Bakker uit. "De afspraken met de landeigenaren zijn gemaakt, gesprekken met omwonenden zijn gevoerd, stakeholders zijn benaderd en een energiebedrijf heeft aangegeven met ons in gesprek te willen. Het volledige plan ligt klaar. Het is nu afwachten wat het college beslist. Wij hopen een kans te krijgen."