College besluit snel over zonnepark Kronos

Nu de stofwolken van het raadsdebat van dinsdag 12 mei zijn opgetrokken, is de vraag hoe het verdergaat met de twee zonneparken in Smakt. Het overgrote deel van de raad ziet het plan van Kronos Solar niet zitten. In een motie wordt het College van B&W opgedragen in gesprek te gaan met concurrent Tomorrow Energy dat aan de overzijde van de A73 een zonnepark van 15 hectare wil realiseren. Wethouder Van der Putten geeft aan dit binnenkort te doen.

Het plan van Kronos Solar is nog niet definitief van de baan zolang het college geen besluit heeft genomen. De gemeenteraad kon in de raadsvergadering alleen wensen en bedenkingen kenbaar maken. Die staan haaks op de stelling van het college dat vindt dat het plan van Kronos voldoet aan Venrays beleid. De raad vindt juist van niet en stelt dat Kronos op enkele essentiële punten zoals omgevingsdialoog, afstand tot de bebouwde kom en participatie van omwonenden een onvoldoende scoort.

Wethouder Martijn van der Putten (D66) laat weten dat het college binnen enkele weken een besluit neemt of de vergunningverlening van Kronos wel of niet wordt stopgezet. “De oproep van de raad is heel duidelijk. De wensen en bedenkingen spreken voor zich, maar in theorie is nog alles mogelijk. Ik kan niet vooruitlopen op het besluit. Het is een afweging die het college nog moet maken.” Als het college de raad volgt dan wordt de procedure met Kronos beëindigd. “Dit betekent dat het plan niet ter inzage wordt gelegd en dat het hiermee stopt.”

Martijn van der Putten zegt niet verrast te zijn door de opstelling van de gemeenteraad. Tijdens het raadsdebat van dinsdag 12 mei hield hij zich afzijdig en ontraadde hij het amendement en de motie niet. “Het was een debat voor de raad en naar mijn reactie is niet gevraagd. Ik denk ook dat het weinig had uitgemaakt als ik beide had ontraden. De signalen waren vooraf al duidelijk en in die zin verraste de uitkomst van de raadsvergadering me niet.”

Het zonnepark van Tomorrow Energy is afhankelijk van dat van Kronos Solar. Volgens het beleid KODE moeten grote zonneparken een onderlinge afstand bewaren van minimaal één kilometer. Daar is in Smakt geen sprake van want de twee beoogde zonneparken worden alleen gescheiden door de A73. Als er een streep door Kronos gaat dan biedt dit weer perspectief voor Tomorrow Energy. De raad draagt het college dan ook op met Tomorrow Energy aan tafel te gaan. Martijn van der Putten voert de motie uit. “Om te beginnen zal ik Tomorrow Energy uitnodigen voor een gesprek. We hebben tot nu toe alleen conceptstukken ontvangen. Ik wil van hen vernemen waar ze staan, hoe ze de plannen hebben bijgesteld en of deze voldoen aan de uitgangspunten van KODE.”

Tomorrow Energy diende haar plan in oktober 2019 bij de gemeente in, vlak voordat de gemeenteraad op 29 oktober beleidskader KODE vaststelde. Daarmee omzeilde Tomorrow Energy de tender (aanbesteding) die de gemeente binnenkort gaat uitschrijven. Alle andere zonneparken, zoals van Solarcentury in Leunen (26 hectare) en LC Energy in Castenray (9 hectare), moeten meedingen in de tender waaruit de gemeente het beste plan kiest.

Net als voor Kronos geldt voor Tomorrow Energy dus een aparte procedure. “Tomorrow Energy was zo wijs om de raadsbehandeling van KODE net voor te zijn. Zo zijn ze er tussendoor geschoten. Dat heeft we wel verrast. Dit zonnepark valt daardoor buiten de tender maar het moet wel, zoals ieder ander zonnepark, voldoen aan de uitgangspunten van KODE”, zegt Van der Putten.

Tekst: Henk Willemssen