Geen duidelijkheid over organisatiestructuur NLW

Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray wil geen inhoudelijk commentaar geven over de gesprekken die met het bestuur en de ondernemingsraad van NLW hebben plaatsgevonden. Dat antwoordde ze tijdens de commissievergadering op donderdag 18 juni, toen Joep Gielens van ProVenray haar aan de tand voelde over de rehabilitatie van de or en de vertrekregeling van de voormalige directeur.

2019 was een roerig jaar voor NLW. De ondernemingsraad leefde lange tijd in onmin met voormalig directeur Peter Fleuren en zegde het vertrouwen in het NLW-bestuur op. De or en de voormalig directeur hadden onder andere meningsverschillen over de aanpak van het ziekteverzuim en de inhoud van het werk van de werknemers. Een andere organisatiestructuur zou een deel van de oplossing zijn. Wethouder Anne Thielen, tevens voorzitter van het NLW-bestuur, zegde toe om in april 2020 met een schets te komen met een eventuele nieuwe organisatiestructuur van NLW.

Joep Gielens van ProVenray vroeg tijdens de vergadering of de or inmiddels is gerehabiliteerd en op welke manier dat is gebeurd. Daarnaast wilde hij weten of het bestuur al tot de conclusie is gekomen dat de organisatiestructuur moet worden aangepast. "We zitten in een traject waarin we bekijken welke organisatie we voor de komende tien jaar willen voor NLW. Als we dat duidelijk hebben, dan gaan we aan de gang met het bestuursmodel dat daarbij past. Er vindt regelmatig overleg plaats met de or", aldus Thielen.

In een brief aan de NLW-medewerkers liet het bestuur en de or weten dat op woensdag 12 februari in goede harmonie en met wederzijds respect een gesprek heeft plaatsgevonden. 'Dit gesprek heeft de lucht geklaard en er zijn afspraken gemaakt hoe de samenwerking op een betere wijze voortgezet kan worden. Zo is afgesproken om regelmatiger met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar proactief te blijven informeren over de laatste ontwikkelingen binnen NLW Groep.'

Gielens vroeg in de commissievergadering ook naar de eventuele vertrekregeling van de voormalig directeur Fleuren en de hoogte van die regeling. Daar liet wethouder Thielen zich niet over uit, wat weer leidde tot frustratie bij Gielens. "Er is in dit dossier nog steeds een gebrek aan transparantie. Daarmee zijn de acties van het bestuur nog steeds niet democratisch te controleren. Daardoor vertrouwen we er nog steeds niet op dat het bestuur heeft geleerd van de situatie van afgelopen jaar. NLW is sterk afhankelijk van publiek geld en wij weten niet wat er met dat geld gebeurd is en hoe hoog de vertrekregeling van de directeur is geweest. Dat kan niet."

Tekst: Jeanine Hendriks