Politiek maakt zich nog steeds zorgen over brandweerzorg

VVD, CDA en Samenwerking Venray uitten in de commissievergadering op woensdag 17 juni nogmaals hun zorgen over de brandveiligheid van gemeente Venray. Volgens burgemeester Luc Winants ligt het dossier boven op de stapel en zit een verhuizing van de brandweerkazerne in Venray er over twee jaar aan te komen.

VVD maakt zich zorgen over de brandveiligheid buiten de kantooruren. "Binnen de kantooruren is er een prima dekking, maar daarbuiten moeten we het doen met 7 procent. Dat is het laagste percentage in de regio. We moeten dat zelf oplossen door meer brandmelders te plaatsen", begon Wim de Schryver van de VVD zijn betoog.

Volgens burgemeester Luc Winants vindt er een verkenning plaats om te komen tot een nieuwe kazerne in Venray. Naar verwachting duurt het twee jaar voordat de brandweerkazerne op de nieuwe locatie is gevestigd en er een verbeterslag kan worden gemaakt. Petra van Duijnhoven van CDA vroeg zich af of een nieuwe brandweerkazerne de dekkingsgraad verbetert. "We hadden liever een spreiding van brandweerkazernes gezien zodat de dekkingsgraad er wel zou zijn."

Een hogere dekkingsgraad is ook mogelijk door de inzet van 24-uurs diensten, legde de burgemeester uit. "Maar daar zit een enorm prijskaartje aan. Heeft de gemeenteraad dat ervoor over? We maken nu al een behoorlijk budget vrij voor een zo goed en adequaat mogelijke brandweerzorg", aldus Luc Winants.

Wim de Schryver haalde ook de batenharmonisatie van de Veiligheidsregio aan. De partij vindt het fout dat gemeente Venray meebetaalt aan de vier kazernes in Horst aan de Maas en vijf in Peel en Maas. Venray blijft daardoor de grootste nettobetaler in de regio. "Vorig jaar riepen we het college middels een motie op een indringend gesprek te voeren met de Veiligheidsregio over een verbeterplan voor de brandveiligheid in Venray. Het college regelde een presentatie van de Veiligheidsregio over de huidige situatie en vinkte daarmee onze motie af. Er heeft geen indringend gesprek plaatsgevonden. We voelden ons daardoor in de kou gezet. Toen de nieuwe burgemeester verzekerde dat het dossier brandweer bovenop de stapel lag, voelden we ons wel gesteund. Maar heeft hij inmiddels de strijd opgegeven?"

Winants vroeg zich af of die batenharmonisatie nog steeds aan de orde is. "We hebben jarenlang meebetaald en nu zijn wij aan de beurt met de bouw van een nieuwe kazerne. Maar ik wil opnieuw kijken of de batenharmonisatie in balans is."

Tekst: Jeanine Hendriks