Raadspartijen bang voor uitkomst analyse vliegveld

Enkele politieke partijen zijn huiverig om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor de reactivering van vliegveld De Peel in Vredepeel. Zij zijn bang dat de uitkomst in het voordeel van Defensie kan uitvallen, omdat landsbelang en nationale veiligheid de doorslag geven. “We moeten oppassen dat we onszelf hiermee niet in de voet schieten”, waarschuwde Henk Bisschops (PvdA) in de commissie Werken en Besturen van woensdag 17 juni.

D66 had het onderwerp op de commissieagenda gezet. Theo Zegers (D66) legde uit dat een kosten-batenanalyse een goede aanvulling is op de milieueffectrapportage (mer) die Defensie opstelt voor het vliegveld. “Het is heel belangrijk dat die analyse er komt zodat de burgers duidelijkheid krijgen over alle gevolgen en effecten van de reactivering van het vliegveld. De kosten-batenanalyse gaat veel verder dan alleen de mer.”


D66 kreeg steun van de VVD. “De heropening van het vliegveld heeft enorme effecten. Het is daarom goed om alle invalshoeken te belichten. Dit is een te belangrijke zaak”, zei Harrie van Oosterhout. Martin Leenders (Samenwerking Venray) uitte zijn twijfels over de kosten-batenanalyse die ook onderwerpen als gezondheid, veiligheid, toerisme en woon- en leefomgeving meeneemt. “Die effecten zijn lastig in geld uit te drukken. Ik weet daarom niet of zo’n analyse een toegevoegde waarde heeft”, vroeg Leenders zich af. Henk Bisschops (PvdA) stelde voorop dat niemand zit te wachten op de heropening van het militaire vliegveld. “Zo’n analyse zoekt ook naar het beste alternatief. Als de uitkomst Vredepeel is, dan moeten we ons daar ook aan conformeren. Het is een valkuil. Ik heb er geen goed gevoel bij.”


De meeste partijen drongen aan op een informatiebijeenkomst om onafhankelijk advies in te winnen over een kosten-batenanalyse. “We moeten ons niet laten leiden door emoties, maar op zakelijke gronden beslissen”, zei Richard de la Roy (Venray Lokaal) die ervoor pleitte als gemeenteraad samen op te trekken en unaniem een standpunt uit te dragen.


Joep Gielens (ProVenray) had al een motie voorbereid voor een kosten-batenanalyse die hij rondstuurde naar alle partijen. “Ik kreeg enkele positieve reacties, maar anderen reageerden niet. Ik denk dat nog niet alle partijen zo ver zijn. Daarom is een informatieavond een goede tussenstap.”


Guus Reintjes (CDA) haalde aan dat het College van B&W de analyse niet nodig vindt. “Maar er klinkt wel een roep uit de samenleving die we niet mogen negeren. Daarom is het goed met andere gemeenten in te stappen om tot totale informatie te komen”, aldus Reintjes die meldde dat de gemeenteraad van Boxmeer er al mee instemde. De analyse kost tussen 15.000 en 25.000 euro en zou voor rekening komen van de gemeenten Boxmeer, Deurne, Gemert-Bakel en Venray.


Burgemeester Luc Winants reageerde dat ook het college tegen de heropening van het vliegveld is. Daarom is vorig jaar in september ook een zienswijze ingediend, benadrukte hij. “Een kosten-batenanalyse is geen middel om het vliegveld tegen te houden. Als het landsbelang en nationale veiligheid op het spel staat, ben je altijd verloren. Dat is niet in geld uit te drukken”, zei Winants die pleitte voor een slimme aanpak. “We moeten op het juiste moment de juiste dingen doen. Het is goed om deskundig advies in te winnen. Als blijkt dat een kosten-batenanalyse waardevol is, dan moeten we het doen. Want we willen alles uit de kast halen om ons doel te bereiken.”

Tekst: Henk Willemssen