Akkoord grondruil voor fietspad Wanssum

Landgoed Geijsteren, gemeente Venray en provincie Limburg hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over grondruil. Hierdoor is het eindelijk mogelijk het fietspad langs de Meerlosebaan in Wanssum aan te leggen.

Het fietspad is dringend nodig voor de fietsende kinderen uit Geijsteren die naar basisschool De Peddepoel in Wanssum gaan. Ze maken gebruik van de Meerlosebaan die te smal en gevaarlijk is. Daarom geldt er ’s ochtends en ’s middags een tijdelijk rijverbod voor auto’s.

Het plan is aan de oostkant van de Meerlosebaan een vrijliggend fietspad met een breedte van drie meter aan te leggen. Het fietspad is bestemd voor fietsverkeer uit beide richtingen en wordt vanaf de fietsbrug op de Meerlosebaan doorgetrokken naar de Heikampweg in Geijsteren. Ook wordt de rijweg van de Meerlosebaan een meter verbreed. De planning was om voor het nieuwe schooljaar het fietspad in gebruik te nemen. Die termijn is niet meer haalbaar. De werkzaamheden starten komend najaar en gaan tien tot twaalf weken duren.

De onderhandelingen over grondverwerving vergden meer tijd omdat er ook afspraken gemaakt moesten worden over het rooien en compenseren van bomen, de inrichting van het fietspad en de verlichting. Afgesproken is dat Mooder Maas, de aannemer van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zorgt voor de aanplant van een bomenrij langs de Meerlosebaan. Door de aankoop van grond van het landgoed moeten rasters, erfscheidingen en faunavoorzieningen worden verplaatst. Dit gebeurt door provincie Limburg. De bestaande landbouwwegen blijven intact.

Langs het fietspad aan de boskant komt dynamische verlichting die aanspringt zodra een fietser passeert. Alleen op de kruisingen bij Blauwe Steen en Heikampweg komt straatverlichting. De fietspadverlichting is amberkleurig omdat uit onderzoek is gebleken dat dit het minst storend is voor flora en fauna.