'Ze mogen de cultuursector niet in de kou laten staan'

Samenwerking Venray wil in de voorjaarsnota samen met de gemeenteraad een tegengeluid laten horen om de provincie duidelijk te maken dat de Venrayse cultuur ook recht heeft op een extra provinciale subsidie. Dat zei partijlid Bernie van Lierop in de commissievergadering van donderdag 18 juni. Door het advies van Cultuurtank Limburg loopt het Odapark in Venray en festival Jera on Air mogelijk subsidie mis.

De Cultuurtank Limburg, een adviesorgaan van provincie Limburg, heeft een advies uitgebracht over de verdeling van de vierjarige cultuursubsidies voor de periode 2021-2024. Volgens het advies van de Cultuurtank Limburg zouden 21 instellingen een structurele subsidie moeten krijgen. Daarvan komen er twintig uit Zuid-Limburg en slechts één uit Midden-Limburg. Noord-Limburg valt helemaal buiten de boot. Dat noemde de wethouder Anne Thielen onacceptabel. "Deze regio hoort ook tot Limburg. We hebben veelvuldig contact gehad met collega’s uit Weert, Venlo en Roermond. en samen hebben we dan ook een brief naar de provincie gestuurd. Wanneer de provincie onze aanvragen goedkeurt, behelst dat nog maar zes procent van het totale budget op het gebied van kunst en cultuur."

Thielen vindt het een goed idee om de Venrayse lobby nog extra kracht bij te zetten door een motie in te dienen in de voorjaarsnota. "Elk steuntje kunnen we gebruiken om ervoor te zorgen dat wij als Noord- en Midden-Limburg ook blijven meedoen op cultuurgebied. Deze sector mogen ze niet in de kou laten staan", zei Thielen in de commissievergadering." Op 11 augustus nemen Gedeputeerde Staten van Limburg een besluit, op 4 september wordt vervolgens het definitieve voorstel door de Provinciale Staten behandeld.