'Rondweg vanuit Blitterswijck moet anders ingevuld'

Bewoners van de Blitterswijckseweg in Wanssum vinden dat de rondweg vanuit Blitterswijck anders ingevuld moet worden, omdat de huidige situatie niet wenselijk is. In een brief aan de gemeenteraad laten zij weten dat er sprake is van geluidsoverlast, toename van verkeer en gevaarlijke situaties in het dorp.

De rondweg Wanssum vordert gestaag en het project Mooder Maas loopt op veel plekken ten einde. De verschillende aansluitingen op de rondweg zijn veelal afgerond op die van het zuidoostelijke deel na. In december 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waar alle belanghebbenden hun zienswijze voor de meest wenselijke aansluiting konden geven. Eind november 2019 is de uitkomst van de studie gestuurd naar de direct aanwonenden van de Blitterswijckseweg. 'In het rapport is aangegeven dat er geen Blitterswijckse rondweg komt. De aansluiting van het verkeer van en naar de rondweg vanuit Blitterswijck zou wel anders geregeld moeten worden daar de huidige situatie niet wenselijk is', laten de bewoners in een brief aan de gemeenteraad weten.

Volgens de bewoners van de Blitterswijckseweg zorgt de huidige situatie voor verkeersoverlast, toename van verkeer en gevaarlijke situaties. 'Het verkeer vanuit Blitterswijck moet eerst doorrijden naar Wanssum om vervolgens weer terug te rijden richting de brug om op de rondweg te komen. Dat levert veel overlast en gevaarlijke situaties op. Het verkeer is in het algemeen ook al toegenomen door het wegvallen van de Langstraat waarover het verkeer in het verleden naar Well kon. De geluidsoverlast is ook substantieel toegenomen. Dat is ook een van de punten waar de bewoners van Blitterswijck over klagen. Daarnaast moeten fietsers en wandelaars nog altijd de drukke Blitterswijckseweg minimaal twee keer kruisen om van Blitterswijck in Wanssum te komen en visa versa.'

Ook vormt de gevaarlijke bocht bij de huisnummers 3, 3a, 6a en 8 op Blitterswijckseweg volgens de bewoners voor steeds grotere problemen vanwege een toename van vracht- en autoverkeer. 'Al verschillende malen zijn auto’s over het fietspad de afrasteringen en tuin ingereden ter hoogte van huisnummers 6a, 3 en 3a. Mede door de smalle Blitterswijckseweg is de kans op ongelukken sowieso groot.' Daarnaast zien de bewoners een toename van gevaarlijke situaties bij de rotonde Burgemeerster Ponjeestraat/Brugstraat waar het verkeer vanuit Meerlo, Blitterswijck, Well en Wanssum samenkomen. 'Afgelopen jaar heeft een fietsende buurtbewoner langdurig letsel overgehouden aan een verkeersincident met een vrachtwagen. Ook het sluipverkeer in Wanssum kan en zal toenemen, daar het zeker voor personenwagens nog altijd korter is om door Wanssum te rijden. De doorgang blijft immers breed omdat het landbouwverkeer nog wel door het dorp gaat. Het idee van een verkeersluw Wanssum’ centrum komt daarmee ook op de tocht te staan.'

De bewoners halen twee opties aan om de situatie te veranderen. 'De meest kansrijke zijn de aansluitingen via de Driestraat Oost of de Driestraat Zuid. De oostelijke variant is voor iedereen de meest wenselijke. Mits er voor de direct belanghebbenden een passende oplossing geboden wordt die leidt tot een verkeersveilige situatie zonder onnodige verkeersoverlast aan de zuidoostelijke rand en centrum van Wanssum met een vlotte afwikkeling van het vracht- en autoverkeer naar de rondweg vanuit Blitterswijck of omgekeerd.'