Gemeente heeft niet volledig in beeld waar arbeidsmigranten wonen

Het nieuwe handhavingsbeleid van gemeente Venray stond woensdag 17 juni op de agenda van de commissie Werken en Besturen. Handhaven op huisvesting van arbeidsmigranten krijgt met negentien andere toezichtstaken de hoogste prioriteit in de gemeente. De VVD vroeg zich af of de gemeente afdoende in beeld heeft wat de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten in Venray is.

Harrie van Oosterhout van de VVD wilde weten welke acties er ondernomen worden wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. "Hoeveel inzet gaan we daarop invoeren?" Volgens Theo Dieleman, beleidsadviseur van gemeente Venray, is er voor de huisvesting van arbeidsmigranten een bestaand beleid. "Dat betekent dat we een beperkt aantal locaties bezoeken in het kader van toezicht en handhaving. We krijgen per jaar één a twee signalen over huisvesting arbeidsmigranten en daar wordt op gehandhaafd. Er zijn pakweg acht tot tien locaties waar structureel eens in de zoveel jaren gecontroleerd wordt of alle voorzieningen nog voldoen aan de eisen", legde Dieleman uit.

Toch stelt Dieleman dat de gemeente niet volledig in kaart heeft waar alle arbeidsmigranten gehuisvest zijn. "Het is onmogelijk om met de huidige formatie alles in de gaten te houden. Waar nodig is proberen we direct op te treden. In een aantal situaties hebben we dat goed in de hand. Er zijn situaties die we niet kunnen overzien. We denken dat we 75 procent in beeld hebben. Het is fijn dat er grotere huisvestingslocaties zijn gekomen, dat zorgt ervoor dat er minder illegale plekken, die lastig te controleren zijn, overblijven. We hebben in het verleden tellingen gedaan, maar dat was nog voordat de grote huisvestingslocaties ontstonden."

Volgens Harrie van Oosterhout (VVD) is dat zorgwekkend. "Het is uitermate onbevredigend voor een overheid dat er in Venray duizenden mensen rondlopen waarvan we niet weten hoe en of ze veilig gehuisvest zijn. Ik krijg daar een kriebelig gevoel van. Ik heb er mijn vragen bij of we voldoende capaciteit hebben om het goed en integraal in beeld te krijgen."

Tekst: Jeanine Hendriks