D66 kritisch over subsidie verplaatsing winkels

D66 is niet te spreken over de uitvoering van de Stimuleringsregeling Centrumvisie. Raadslid Theo Zegers uitte in de commissie Werken en Besturen van woensdag 17 juni kritiek, omdat er subsidie is toegekend terwijl niet aan de criteria werd voldaan. “De resultaten van deze regeling zijn veel minder rooskleurig dan het College van B&W aangeeft”, vindt Zegers.

De Stimuleringsregeling Centrumvisie ging in 2018 van start met een budget van 310.000 euro voor drie jaar met als doel de leegstand in het winkelcentrum aan te pakken door winkels in de aanloopstraten te stimuleren naar het kernwinkelgebied te verhuizen. Daarnaast kunnen vastgoedeigenaren een subsidie krijgen als ze hun winkelpand ombouwen tot een ander gebruik. Tot nu toe is vier keer een verplaatsingssubsidie verleend en driemaal een transformatiesubsidie.

Van de subsidiepot van 310.000 euro is voor de rest van dit jaar nog 126.835 euro over. Ambtenaar Hans Beterams meldde in de commissievergadering dat er vijf kandidaten zijn die nog van de regeling gebruik willen maken. “Ik verwacht dat er nog veel meer aanvragen gaan komen in de volgende jaren.” Wethouder Jan Loonen (CDA) bevestigde dat het restantbedrag van 126.835 euro dit jaar zeker zal op gaan.

Theo Zegers heeft zijn twijfels of de regeling voor nog eens drie jaar moet worden verlengd. Hij haalde aan dat niet altijd aan de voorwaarden is voldaan. Het college paste dan de ‘hardheidsclausule’ toe zodat toch een stimuleringssubsidie kon worden toegekend, zoals bij de verhuizing van Winkel van Sinkel naar de Schoolstraat en de komst van natuurbelevingscentrum Vivara naar de Grotestraat. Winkel van Sinkel was gevestigd aan de Bontekoestraat die geen aanloopstraat is terwijl Vivara verplaatste van Vierlingsbeek naar Venray en daardoor ook buiten de regeling valt.

“Voorwaarden zijn vaak overschreden. We vinden de resultaten matig”, oordeelde Zegers. “We vragen ons af of de regeling wel effectief is. Het gaat ons te ver om bijna vier ton toe te zeggen voor de komende drie jaar.” D66 kreeg steun van de VVD. “Terecht dat D66 deze kritische vragen stelt”, zei Harrie van Oosterhout. Henk Bisschops (PvdA) erkende dat de regeling ‘niet altijd soepel’ is verlopen. “Er waren meer uitzonderingen dan dat aan de regels werd voldaan. We moeten daarom bij de evaluatie kijken naar verbeteringen. We willen er niet mee stoppen, want dan zouden de inspanningen van de laatste jaren voor niets zijn geweest”, meende Bisschops. De meeste fracties gaven aan de regeling te willen voortzetten. “We kunnen ons vinden in de gemaakte keuzes waarmee doelen zijn gerealiseerd. We zijn positief over een verlenging”, zei Martijn Direks (CDA). Joep Gielens (Pro Venray) wilde er niet op vooruitlopen. “We wachten eerst de evaluatie en een nieuw voorstel af.”

Wethouder Jan Loonen verklaarde dat het een nieuwe en nog onbekende regeling betrof. “Aanvragen pasten daarom soms niet binnen de regels. Daar zijn we flexibel mee omgegaan om toch onze doelen voor een aantrekkelijker centrum te bereiken.” Loonen pleitte ervoor de stimuleringsregeling te verlengen. “Want het is een onderdeel van de totale aanpak om het centrum beter te laten renderen. Hier zit een visie achter en het is een kwestie van een lange adem. Daarom moeten we de komende jaren doorgaan met deze aanpak.”

Tekst: Henk Willemssen