College weigert vergunning zonnepark Kronos

Het College van B&W van Venray heeft besloten geen vergunning te verlenen aan Kronos Solar voor een zonnepark van 20 hectare in Smakt, omdat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het college honoreert daarmee de wens van de gemeenteraad die zich op dinsdag 12 mei uitsprak tegen het zonnepark. Zowel de gemeenteraad als werkgroep zonnepark Smakt is niet ingelicht over het besluit.

Op 18 februari besloot het college nog om Kronos groen licht te geven, omdat het plan passend zou zijn binnen de regels van beleidskader KODE (Kader Opwekking Duurzame Energie). Dat besluit leidde tot veel onbegrip bij dorpsraad Smakt-Holthees en werkgroep zonnepark Smakt. In de volgende raadsvergadering op 12 mei was een meerderheid van CDA, ProVenray, Samenwerking Venray, SP en Venray Lokaal het niet eens met het collegevoorstel. De vijf partijen stelden dat Kronos op enkele belangrijke punten zoals omgevingsdialoog, afstand tot de bebouwde kom en participatie van omwonenden juist niet aan het zonneparkenbeleid voldoet. Dat waren, naast het ontbreken van draagvlak, ook de grootste bezwaren van dorpsraad en werkgroep.

Het college moest na de raadsvergadering een nieuw besluit nemen en deed dat op maandag 6 juli. De afwijzing van het zonnepark, waartegen bezwaar mogelijk is, is door de gemeente niet naar buiten gebracht. Een woordvoerder laat weten dat de collegenota niet openbaar is.

Tijdens de dorpsraadvergadering van Smakt-Holthees op maandag 13 juli informeerden dorpsraadsleden naar de stand van zaken rondom Kronos. Twee aanwezige ambtenaren van gemeente Venray meldden het afwijzende collegebesluit. “Verder konden ze weinig zeggen, want later in de week zou een persbericht verschijnen”, zegt dorpsraadlid Sjaak Koopmans. Volgens de gemeente is er nooit sprake geweest van een persbericht. "Er is alleen gezegd dat er een officiële bekendmaking zou worden gepubliceerd”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Niet op de hoogte gebracht

Woensdagavond 15 juli kreeg dorpsraadvoorzitter Rob Poels nog een telefonische bevestiging van de afwijzing van de gebiedscoördinator van de gemeente. Donderdag 16 juli verscheen een publicatie in de Staatscourant dat gemeente Venray de vergunning voor het zonnepark weigert en dat de bezwaartermijn van zes weken ingaat op 17 juli. Raadsleden en werkgroep zonnepark Smakt zijn niet op de hoogte gebracht. “Vreemd dat het college twee weken geleden al een besluit nam en dat wij formeel nog van niets weten”, zegt CDA-fractieleider Toon Loonen. “Alhoewel het logisch is dat het college de gemeenteraad volgt. Omdat de nota geheim is, vermoed ik dat er verdeeldheid was binnen het college.”

De werkgroep zonnepark Smakt spreekt met lof over de politieke partijen die zich tegen het plan van Kronos hebben uitgesproken. De werkgroep is verheugd dat de gemeenteraad open stond voor de onderbouwde argumenten van haar inwoners. "Maar wij realiseren ons dat hiermee het boek nog niet gesloten is. De werkgroep wacht af wat de reactie van Kronos zal zijn. Tevens is het werk van ons nog niet klaar. Hoewel we dicht bij het streefdoel zijn, is de uitdaging van de energietransitie nog niet helemaal ingevuld", laat de werkgroep zonnepark Smakt weten.

De Duitse ontwikkelaar Kronos is ruim 2,5 jaar aan de slag geweest om een zonnepark te realiseren tussen de spoorlijn en A73 in Smakt. Omdat de gemeente zich niet aan de wettelijke termijnen hield om een besluit te nemen, stelde Kronos in mei 2019 de gemeente in gebreke. De rechter bepaalde op 15 juli 2019 dat de gemeente vier maanden de tijd kreeg om een besluit te nemen. Vanaf 15 november zou de boeteclausule van 100 euro per dag ingaan. De maximale boete is 15.000 euro en dit bedrag moet de gemeente als schadeclaim aan Kronos betalen.

Tekst: Henk Willemssen