Verzet dassenwerkgroep tegen bedrijventerrein De Spurkt

Dassenwerkgroep Venray-Horst meent dat de komst van het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt aan de noordkant van Venray onhaalbaar is. De werkgroep heeft een zienswijze ingediend over het ontwerpbestemmingsplan dat tot en met 7 augustus ter inzage ligt.

De werkgroep spreekt van een ongewenste ontwikkeling, vreest aantasting van het leefgebied van de das en vindt de compensatiemaatregelen onvoldoende. Ook zou het bedrijventerrein van 30 hectare afbreuk doen aan het Loobeekdal en niet passend zijn in de visie die voor dit deel van de Loobeek is opgesteld. “Aan die visie hebben veel partijen meegewerkt”, zegt Jan Droesen van de dassenwerkgroep. “Er zou alleen een beperkte economische ontwikkeling, zoals een kleiner kantoorcomplex, mogelijk zijn in de noordoost hoek. Een groot industrieterrein is hiermee onverenigbaar. De gemeente maakt zich ongeloofwaardig met dit zwabberbeleid.”

Dassenwerkgroep Venray-Horst heeft zich vaker verzet tegen de bouwactiviteiten, zoals op Sint Annapark, aan de noordkant van Venray, omdat deze omgeving een kernleefgebied is van de das en vele burchten telt. Het terrein aan de noordkant van de weg Spurkt, waar het nieuwe bedrijventerrein komt, is een belangrijk foerageergebied met veel grasland, voedselaanbod en beschutting. De werkgroep vindt dat er ook te weinig onderzoek is gedaan naar andere beschermde diersoorten. “Er wordt nu een hoekje ingericht voor alle dieren in het gebied, maar daarmee wordt niet aan de verplichtingen voldaan”, stelt Droesen. “Het is ook niet in de geest van het advies van de Commissie mer. Het huiswerk is niet goed gedaan.” De Commissie mer gaf de gemeente het advies de keuze voor De Spurkt goed te onderbouwen en ook uit te kijken naar andere geschikte locaties. De conclusie van de dassenwerkgroep is dat een bedrijventerrein van 30 hectare op deze plek onhaalbaar is. Het voorstel is bomen te planten op dit terrein.

Tekst: Henk Willemssen