Voorkeur voor gratis groencontainer

Is het gratis ledigen van de container voor groente-, tuin- en fruitafval (gft) een oplossing voor het verkleinen van de afvalberg in de gemeente Venray? Dat idee werd onlangs geopperd tijdens een informatieavond voor raadsleden. Het blijkt dat inwoners vaker gft- en etensafval doen in de zwarte container voor restafval.

Gemeente Venray loopt flink uit de pas met de afvaldoelen. Het doel voor 2019 was 60 kilo restafval per inwoner. Vorig jaar werd 132 kilo restafval per inwoner ingezameld. Dit was ruim 10 procent meer dan in 2018 (119 kilo per inwoner). Tijdens de informatieavond bleek dat in de gemeente Venray veel minder tuinafval in de groene container zit in vergelijking met andere gemeenten. Daar staat tegenover dat juist meer inwoners het tuinafval gratis aanbieden op het milieustation.

Een huishouden zet de groene afvalbak gemiddeld 3,3 keer aan de straat, dit betekent eenmaal in de 16 weken. Inwoners komen vaker met slechts één zak tuinafval naar het milieustation.
Het gevolg is dat de groene container thuis langzaam vol raakt. Volgens de afvalambtenaar van de gemeente wordt deze afvalbak daardoor niet meer gebruikt omdat de inhoud gaat stinken. Inwoners kiezen er daarom voor gft- en etensafval maar in de zwarte container te werpen. Het aan de straat zetten van de zwarte container van 140 liter kost 8,64 euro en is duurder dan het aanbieden van de groene container (4,47 euro).

De vraag werd gesteld of het inzamelsysteem niet helemaal op de schop moet, om zo het groenafval uit de zwarte afvalbak te krijgen, zodat het niet meer samen met het restafval de verbrandingsoven ingaat. Dit groenafval kan namelijk op een veel goedkopere en milieuvriendelijke manier gecomposteerd worden.

Een raadslid deed de suggestie de groene container helemaal af te schaffen en te vervangen door compostvaten en bladkorven. Iemand anders stelde een centrale inzamellocatie voor gft- en etensafval voor. Dat idee werd afgewezen omdat mensen dit afval vies vinden en het niet graag zullen willen vervoeren per fiets of auto. ‘Daarnaast vinden mensen het vies om het in een container te stoppen waar al organisch afval van anderen inzit’, luidde de reactie.
Een andere suggestie was de groene afvalbak wekelijks, in plaats van eenmaal in de twee weken, aan huis op te halen. Samen in een duobak met restafval. Dan zou er geen reden meer zijn om het groenafval bij het restafval te doen. Ook dit bleek niet de oplossing. Want het is gebleken dat veel inwoners in de fout gaan met het gebruik van de duobak door het afval in het verkeerde vak te werpen.
De gemeenteraad neemt op dinsdag 22 september een besluit over de verbetering van het afvalbeheer.

Tekst: Henk Willemsen