Klankbordgroep samengesteld voor komst wooncomplex arbeidsmigranten

Otto Work Force gaat een klankbordgroep samenstellen om de komst van het wooncomplex voor arbeidsmigranten op Keizersveld in Venray te bespreken. De komende weken komt de klankbordgroep, waarin omwonenden zich kunnen verenigen, regelmatig bij elkaar om de plannen waar nodig bij te sturen of aan te scherpen.

Kafra Housing, de huisvestingsorganisatie van Otto Work Force, wil op korte termijn een woonvoorziening voor 92 arbeidsmigranten bouwen op bedrijventerrein Keizersveld in Venray. Het gaat om een Kafra Tower met zestien appartementen en veertien studio's. Voordat het plan gerealiseerd wordt, worden eerst de direct omwonenden ingelicht.

'Als er behoefte is om goed te praten over dit onderwerp dan organiseren wij een extra contactmoment. Ook het Wijkplatform Landweert kan een rol spelen als intermediair om zo de onderlinge communicatie in deze coronatijd zo optimaal te laten verlopen', laat Frank van Gool van Otto in een brief aan de omwonenden weten. Daarin is ook te lezen dat er een Facebookgroep is samengesteld voor de ondernemers en omwonenden in een straal van 750 meter rondom het beoogde wooncomplex. Op deze Facebookpagina kunnen de direct aanwonenden alle benodigde achtergrondinformatie terugvinden en vragen stellen. Via deze Facebookpagina kunnen geïnteresseerden ook kenbaar maken dat ze willen participeren in de klankbordgroep.

Onlangs vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de ondernemers uit Keizersveld uit de directe nabijheid en bestuurders van het Wijkplatform Landweert. Marja van Mil van het wijkplatform laat weten dat het platform over dit onderwerp geen standpunt kan innemen namens de bewoners van Landweert. "Dit omdat wij als wijkplatform geen gekozen vertegenwoordiging zijn van de bewoners van Landweert. Wij zijn dus niet de spreekbuis van de bewoners van Landweert. Wel informeren we onze bewoners waar zij de relevante informatie over dit onderwerp kunnen vinden in een bericht in de eerstvolgende wijkinfo die eind augustus huis-aan-huis verspreid wordt. In verband met de zomervakantie hebben we voorlopig geen vergaderingen als Wijkplatform Landweert", laat Marja van Mil weten. Op persoonlijke titel hebben zich twee leden van het wijkplatform aangemeld voor de klankbordgroep.

Tekst: Jeanine Hendriks