Onderzoek naar toekomst De Borggraaf

Willeke Guelen van bureau Livingpast.nu uit Nijmegen gaat voor gemeente Venray een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische verenigingen die gehuisvest zijn in De Borggraaf. Komend najaar worden de uitkomsten van het onderzoek bekendgemaakt.

Guelen stelt naast het onderzoek een advies op voor de organisatiestructuur van de stichtingen en verenigingen. Dat was de reden dat wethouder Anne Thielen (CDA) zich verzette tegen de verkiezing van een nieuw bestuur voor Historisch Platform Venray (HPV) op 6 juli. Tijdens die ledenvergadering keerden de meeste leden zich ook tegen de bestuursverkiezing, die daardoor niet doorging. De HPV-leden willen eerst wachten op de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente laat uitvoeren. Een mogelijke uitkomst is dat alle cultuurhistorische organisaties worden samengevoegd onder één bestuur.

Erfgoedhuis De Borggraaf werd op 21 mei 2017 geopend in het nieuwe pand aan het Mgr. Goumansplein aan de voet van de Grote Kerk. Het Venrays Museum verhuisde van de oude, krappe locatie ’t Freulekeshuus naar de nieuwbouw. Ook de archeologische werkgroep, Historisch Platform Venray, RooyNet en VVV Venray verhuisden naar de nieuwe locatie. De opzet was dat deze organisaties onder één dak beter konden samenwerken. Het gezamenlijke doel is het conserveren, behouden, archiveren, tentoonstellen en toegankelijk maken van het Venrayse cultuurhistorische erfgoed.

In een brief aan de gemeenteraad erkent Anne Thielen dat die samenwerking niet goed van de grond is gekomen. Dat had ook te maken met de bouwkundige gebreken (problemen met akoestiek, temperatuur en ventilatie) en de ongunstige indeling van de ruimtes in het pand. ‘In de afgelopen drie jaar ontstonden er verschillen van inzicht over de manier van samenwerken en samenwonen in één gebouw. Binnen de stichtingen en verenigingen leidden die verschillen tot ongewenste situaties en tot terugtredende bestuursleden’, meldt Thielen. ‘Dit had ook effect op de realisatie van het gezamenlijke doel.’

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd en er is mediation ingezet om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Omdat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, heeft de gemeente de regie naar zich toegetrokken. ‘De urgentie om in te grijpen was hiervoor aanwezig’, aldus de wethouder. Willeke Guelen gaat als externe organisatiedeskundige aan de slag met de opzet van een nieuw organisatiemodel. ‘Zij onderzoekt de ontstane situatie en levert een gedragen voorstel op over hoe de stichtingen en verenigingen samen verder kunnen werken in de toekomst.’ Thielen zegt dat het een voorwaarde is dat alle organisaties onder één dak blijven.