Klachten over vliegoefening De Peel

In een brief aan de gemeenteraad en het College van B&W van Venray vraagt Jan Houba, die namens de inwoners van Venray zitting heeft in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), aandacht voor de geluidsoverlast van vliegveld De Peel. Meerdere inwoners van Venray klaagden volgens hem over geluidsoverlast tijdens de vliegoefeningen op dinsdag 14 tot en met donderdag 16 juli. Hij vraagt zich af wat de gemeente hiertegen gaat doen.

Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando en enkele Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen oefenden van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 juli op en rondom Luitenant-generaal Best kazerne in Vredepeel samen met grondtroepen van de landmacht. Ook buitenlandse F-16’s, Tornado-gevechtsvliegtuigen en civiele Albatros-vliegtuigen ondersteunden de training van de grondtroepen. Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando nam zelf niet deel aan de oefening.

Volgens Jan Houba, lid van het overlegorgaan van het Ministerie van Defensie voor de heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel, werd hij overladen met boze en verontwaardigde burgers die op zoek waren naar een manier waarop hun klachten gehoord werden. "Ik werd door heel veel Venrayse burgers benaderd met heftige en gerede klachten over de ondervonden vliegtuig-geluidsoverlast veroorzaakt door een oefening van Defensie met helikopters en straalvliegtuigen. Het was bar en boos volgens iedereen; je kon elkaar binnen en buiten, zittend op het terras, niet meer verstaan. Gezien de aard en inhoud van de reacties en het feit dat ik de meeste mensen ken, kan ik niet anders concluderen dat er inderdaad sprake is geweest van ernstige en onnodige overlast die vraagt om een pittige reactie richting Defensie. Ook van het gemeentebestuur."

Houba heeft de inhoud van de klachten doorgespeeld aan Defensie. Hij verwacht ook een reactie van het gemeentebestuur van Venray.