Woonhof De Kemp nadert eindstreep

Als de gemeenteraad op 22 september instemt met het bestemmingsplan, dan kan Wonen Limburg aan de slag met de bouw van woonhof De Kemp in Venray-west. Op de plek van de voormalige basisschool De Kemp komen zestien sociale huurwoningen rond een hofje.

Met de bouw van een woonhof gaat een lang gekoesterde wens van buurtbewoners in vervulling. Het idee is dat wijkbewoners in hun eigen omgeving betaalbaar kunnen blijven wonen in combinatie met gezamenlijke zorg en zelfredzaamheid. Het plan bestaat uit zestien woningen: zes aan de Gerbrandystraat, zes aan de Kruitweg en vier aan de kant van de Westsingel langs het bestaande voetpad. Het zijn levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen met één bouwlaag en een kap.

Het terrein van de voormalige basisschool De Kemp, de school die twee jaar geleden is gesloopt, is 3.600 vierkante meter groot. Hiervan wordt 1.880 vierkante meter in beslag genomen door de woningen en bestrating. Midden in het gebied komt een woonhof dat grenst aan alle zestien woningen. Het is een gemeenschappelijke open ruimte met veel groen.

Er is onderzoek gedaan naar de parkeersituatie. Volgens de normen van de gemeente moeten er 32 parkeerplaatsen bijkomen, twee voor iedere woning. Maar het blijkt dat er parkeergelegenheid genoeg is in de buurt. Voor basisschool De Kemp waren destijds twee stroken met 35 parkeerplaatsen aangelegd die nu door omwonenden worden gebruikt. Op het terrein van het woonhof komt aan de kant van de Gerbrandystraat een parkeerhof met zes vakken.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 mei tot en met 18 juni ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend. De commissie Wonen bespreekt het bestemmingsplan op dinsdag 1 september waarna de gemeenteraad een besluit neemt op 22 september.

De bouwstart staat gepland voor het najaar en de oplevering van de woningen zal vlak voor de zomer van 2021 zijn. Woonhof De Kemp maakt onderdeel uit van de afspraak tussen gemeente Venray en Wonen Limburg om zeventig sociale huurwoningen te bouwen.